Essentials är början på en spännande egen process

Essentials är början på en spännande egen process

Essentials – Grundkurs i Psykosyntes, är en fem dagar lång fristående kurs i personlig utveckling. Den vänder sig till dig som vill titta närmare på dina möjligheter och begränsningar. Förstå dig själv bättre och vad som format dina val under livet.

Essentials – Grundkurs i Psykosyntes är en introduktion i psykosyntes. Vill du söka PsykosyntesAkademins fleråriga utbildning är det här du börjar. Kursen arrangeras flera gånger om året.

 

Kursen lämpar sig för dig som vill utforska ditt inre och dina relationer till omvärlden. Den ger insikter i livsmönster och hur de kan ha uppstått. Kursen erbjuder också verktyg för att arbeta med känslomässiga blockeringar och gå vidare. Det blir möjligt att göra val som överensstämmer bättre med den person du är idag och som ger plats för mer livsglädje och kreativitet.

Med utgångspunkt från deltagarnas personliga process ges en god överblick över psykosyntesens principer och metoder. Deltagarna får stifta bekantskap med grundläggande begrepp som delpersonligheter, viljans betydelse och vikten av att se sig själva som större än sina begränsningar och sitt förflutna.

Det vi ger uppmärksamhet har en tendens att växa.
Psykosyntesen arbetar parallellt med människans problem och inre potential. I varje problem vi upplever finns ett frö till växande.

Dessutom ges en introduktion till psykosyntesens teorier, med förklaringar till uttryck som det lägre omedvetna, det högre omedvetna, jaget och självet. Även vanliga arbetssätt inom psykosyntes som grupprocess, gestalttekniker, vägledda visualiseringar och enkla meditationsmetoder ingår.

Kursen leds av två psykosynteslärare.

Antagning
Inga särskilda förkunskaper krävs.

Nästa kurstillfälle

Vi genomför kursen nästa gång den 16-20 augusti 2017. Kursledare är Angelika Dilschmann och Linda Thörn Elliott. Kursledare för kommande datum meddelas under hösten.

ad-2016  Linda Thörn

Tillfällena därefter är den 15-19 november 2017 och 7-11 mars samt 2-6 maj 2018.

Läs mer i menyn ovan, under rubriken Kurser & Utbildningar>> Essentials>>.

 

Essentials var den intensivaste och mest djupgående kurs jag har deltagit i. Den gav mig aha-upplevelser och insikter, vänner för livet och praktiska verktyg för att kunna leva mer medvetet i vardagen. /Iris Kihlman

Iris Kihlman deltog i Essentials år 2008. Läs om hennes upplevelser i artikeln ”Kriget är slut”>>