Korta kurser som får dig att växa som individ

Korta kurser som får dig att växa som individ

 

PsykosyntesAkademins program av korta kurser är mycket varierat. Det gemensamma syftet är att ge dig inspiration och verktyg att utvecklas och växa som individ.

Kursen kan ha fokus på ”Viljan” eller ”Kroppen” som är grundläggande teman inom psykosyntes. Det kan också vara en gruppterapiserie där du och andra deltagare träffas en gång i veckan under längre tid.

 

 

Tvådagarskurs: Utveckla din självkännedom
En regelbundet återkommande kurs om psykosyntes, som att glänta på locket till en skattkista och förstå att det finns mer.  Läs mer >>

Vi behöver ta reda på vad som begränsar oss. Där kan psykosyntes bidra med användbara verktyg.
/Magnus Järnefors, deltagare i Utveckla din självkännedom.

Magnus Järnefors berättar om sina intryck från kursen >>

 

: : :

 

Kortkurser inom angränsande områden
PsykosyntesAkademin ger även kurser inom områden som kan ses som ett värdefullt komplement till psykosyntesens metoder.

Beröring som terapeutiskt verktyg
En tvådagarskurs med Angelika Dilschmann >>

 

: : : Avslutade kurser : : :

Living Life Through Dance & Creativity
En tvådagarskurs med Rosie Manton >>