Beröring som terapeutiskt verktyg

 

Foto © Marco MicheliniBeröring har en fysisk och en psykisk aspekt, vi berör en kännande kropp samtidigt som vi med vår egen själ berör klientens själ. Beröring kan bidra till att klienten kan ”gå förbi” den mentala kontrollen och komma i kontakt med djupare liggande känslor och erfarenheter.

Tvådagarskursen Beröring som terapeutiskt verktyg är en fortbildning för dig som är diplomerad psykosyntesterapeut. Att använda beröring som ett terapeutiskt verktyg kan ha en starkt läkande effekt. Men det kan även skada; bidra till att försvaren stärks eller att klienten re-traumatiseras.

Beröring får inte syfta till att ”få något att hända”, eller för att ”riva ner”, utan bör ses som ett utforskande förhållningssätt. Beröring måste användas med urskiljning och varsamhet, aldrig användas som en mekanisk teknik, och det krävs att terapeuten själv känner sig trygg med att beröra.

Med utgångspunkt från vår roll som psykosyntesterapeuter utforskar vi under två dagar vårt förhållande till beröring. Vårt fokus är relationen mellan terapeut och klient.

Under dagarna är vi växelvis varandras klienter respektive terapeuter. På så sätt får vi möjlighet att utforska både hur vi påverkas av att ge och ta emot beröring. Och härigenom få insikt i om beröring är ett verktyg jag kan använda, och i så fall när och hur. Vi arbetar inte med rollspel, utan med våra autentiska jag.

 

Kursledaren

Angelika Dilschmann, Diplomerad psykosyntesterapeut PsA, är sedan 1999 verksam som psykosyntesterapeut och handledare för såväl personlig som professionell utveckling. Hon är också lärare i PsA:s veckolånga grundkurs ”Essentials” samt leder ”Relationsgrupperna” under den tvååriga grundutbildningen. Angelika har också fortbildat sig i kroppsorienterad psykoterapi.

 

Pris
2200 kronor (moms tillkommer för företag)

Plats
PsykosyntesAkademin, Tengdahlsgatan 32, Stockholm.

Anmälan
Via mejl till info@psykosyntesakademin.se.