En tvådagarskurs i att utveckla din självkännedom

Välkommen att prova på konkreta metoder för personlig utveckling. Tillsammans med andra utforskar du dina delpersonligheter – ett begrepp för dina olika och ibland kanske motsägelsefulla roller och viljor.

Du bekantar dig med mönster som vuxit fram ur tidigare erfarenheter och du bekantar dig med Självet, den själsliga aspekten av människan och utvecklar din självmedkänsla.

Under dagarna får du inblick i psykosyntesens modell som ser på människan ur ett helhetsperspektiv. Den beskriver hur vi gömt eller glömt viktiga upplevelser, vad av oss själva vi uttrycker och visar i nuet samt att vi har latenta möjligheter som väntar på att förverkligas.

Du får tillfälle att tillsammans med övriga deltagare utforska och pröva inte bara olika sidor av dig själv, utan också hur du förhåller dig i relation till andra. Genom djupare möten med andra får du med hjälp av psykosyntesens stödjande förhållningssätt inblick i vad som eventuellt begränsar dig, och du får inspiration att ta nya steg mot att förverkliga din potential.

Kursen är i huvudsak upplevelsebaserad och varvas med korta teoripass. Du får nyttiga och användbara insikter var du än befinner dig i livet.

Du är varmt välkommen!

”Vi behöver ta reda på vad som begränsar oss. Där kan psykosyntes bidra med användbara verktyg”
/Magnus Järnefors, deltagare. Läs mer >>

 

Kursledaren

Angelika Dilschmann, Diplomerad psykosyntesterapeut PsA, är sedan 1999 verksam som psykosyntesterapeut och handledare för såväl personlig som professionell utveckling. Hon är också lärare i PsA:s veckolånga grundkurs ”Essentials” samt leder ”Relationsgrupperna” under den tvååriga grundutbildningen.

Angelika har sedan 1980 varit verksam som konsult med inriktning på lärande, kommunikation, ledarskap, relationer i arbetsgrupper samt chefsstöd.

Exempel på skrifter/böcker Angelika publicerat är ”Lärandebok; lärande, delaktighet och förändringsarbete”, ”Omtanke och struktur – om ledarskap och medarbetarnas hälsa” samt ”Produktiv reflektion – lönsamma samtal på arbetsplatsen”.

Tid

Tvådagarskurs lördag-söndag 9.30-17.30 båda dagarna.

Plats
Kursen äger rum på PsykosyntesAkademin, Tengdahlsgatan 32.

Pris
2 900 kr (för företag tillkommer moms) inkl för- och eftermiddagsfika.

Anmälan och intresseanmälan
Via mejl till info@psykosyntesakademin.se.  Ring 08-641 47 00 vid frågor och intresseanmälan.