Åke Chadell

 

Åke har en bakgrund från Handelshögskolan i Stockholm och har arbetat som managementkonsult på SIAR. Åke har haft egen mottagning som terapeut, varit handledare för andra terapeuter. Förutom att vara lärare vid PsykosyntesAkademin är han konsult och delägre i konsultföretaget Public Partner, ett företag som arbetar främst med politiskt styrda organisationer.

Som lärare har Åke valt att fokusera på att utbilda i ämnen som mer direkt berör transpersonell psykosyntes, men även grupprocesser, gruppdynamik och livet i grupp.