Andrea Bocconi

Psykosyntesterapeut/psykoterapeut licensierad av Scuola Italiana di Psicosintesi terapeutica, psykologkutbildad vid universitetet i Padova och lärare i psykologi.

Andrea studerade för Roberto Assagioli i Florens åren 1971-1974 och sedan med Piero Ferrucci fram till 1976. Han har också juridikexamen från universitetet i Pisa.

Förutom att Andrea undervisar i psykosyntes i hemlandet Italien är han också återkommande lärare vid psykosyntesinstituten i Amsterdam, Stockholm och Madrid och ger regelbundet kurser i bland annat Indonesien. Hans specialområden är meditation, transkulturella studier och kreativitet.