Angelika Dilschmann

Angelika Dilschmann är sedan 1999 verksam som psykosyntesterapeut och handledare för såväl personlig som professionell utveckling. Hon är även utbildad i bioenergetics, en kroppsorienterad terapiform. Angelika är lärare på den veckolånga grundkursen Essentials och leder ”Relationsgrupperna” under den tvååriga grundutbildningen.

Angelika har sedan 1980 varit verksam som konsult med inriktning på förändringsprocesser, lärande, kommunikation, ledarskap, relationer på arbetsplatsen samt chefsstöd. Exempel på skrifter/böcker Angelika publicerat är Lärandebok; lärande, delaktighet och förändringsarbete, Omtanke och struktur – om ledarskap och medarbetarnas hälsa samt Produktiv reflektion – lönsamma samtal på arbetsplatsen.