Massimo Rosselli

Massimo Rosselli är psykosyntesterapeut, psykiater, utbildad vid the University of Florence School of Medicine, och psykoterapeut, certifierad av UKCP.

Hans specialområde är psykosomatik och har skrivit akademiska avhandlingar i klinisk psykologi och psykosomatik. Han är även ledamot av styrelsen för Institutet för psykosomatisk utbildning i Florens.

Massimo studerade för psykosyntesens grundare Roberto Assagioli i åtta år, 1966-1974. Han har sedan 1972 arbetat med psykosyntesterapi individuellt och i grupp.

Han är ledare för terapeututbildningen vid psykosyntesinstitutet i Florens och undervisar också i psykosyntes förutom i Sverige också i Österrike, Belgien, Holland, Schweiz och Storbritannien.

In memoriam of Massimo Rosselli»