Senaste nytt

Meditationskväll den 4 oktober

Skriven av den Sep 24, 2017 i Nyheter | 0 kommentarer

Meditationskväll den 4 oktober

PsykosyntesAkademin bjuder in till meditation igen. Ändrat datum för oktober (obs!) och en onsdag i stället för en måndag. Men samma cirkel i vårt vackra undervisningsrum och samma möjlighet att stanna upp en stund i en guidad meditation.  Med hjälp av psykosyntesens världsmeditation, så som den en gång formulerades av Roberto Assagioli, vill vi bidra till inre stillhet och eftertanke i denna yttre turbulenta tid. Vi fortsätter vårens meditationer även under hösten 2017 och bjuder in till en stunds guidad meditation i cirkel varje månad under höstterminen 2017. Du behöver ingen förhandskunskap, bara en önskan att få sitta i stillhet, i medvetenhet och närvaro. Det finns ett underliggande tema för varje meditationskväll. Det är Fred och Gemenskap på vår jord. I kontakt med vår inre stillhet bjuder vi in något ännu större och avslutar meditationen med en önskan om välgång för allt och alla. Denna välgångsönskan får du med dig hem för hemmabruk. Efter meditationen ger vi en stunds utrymme för reflektioner och samtal i cirkeln. Kommande datum för höstterminen är:  4 oktober (obs! datum är ändrat) 6 november 4 december Ett tips är att redan nu lägga in datumen i din kalender, så är du säker på att inte glömma bort att anmäla dig. En del har redan från början bokat upp sig för alla kvällarna, det går också bra. Ta gärna med en vän om du kommer och be dem skicka in sin anmälan på samma sätt så vi vet hur många vi ska förbereda för.   Meditationsledare är Ann Marie Lamb. Förutom att vara skolans rektor så har hon mångårig erfarenhet av egen meditation. Hon har också sedan 2010 haft meditation och mindfulness, som viktiga delar i sina kurser och workshops. Som diplomerad psykosyntesterapeut, PsA, har hon en gedigen grund att stå på inom psykosyntesen och hon är övertygad om att varje människa bär på sin egen inneboende kraft till att utvecklas och förverkliga den potential, som väntar på att komma till uttryck.     Tema:  Det underliggande temat är fred och gemenskap. Tid:     Vi samlas från 17.30 och börjar meditationen kl 18.00. Från 17.30 finns värmande grönt te och örtte med honung och en frukt Tid:              Kl 18-19.30 (vi börjar prick kl 18.00) Plats:           Tengdahlsgatan 32, 2tr i PsykosyntesAkademins lokaler Kostnad:     Meditationen är gratis, men om du väljer att lämna ett bidrag när du kommer, så tar vi emot med tacksamhet. Alla bidrag och donationer, stora som små, går oavkortat in i en särskild pott och bidrar på så vis till Stiftelsens arbete med att utveckla och sprida psykosyntes. Anmälan:    Obligatorisk anmälan i mail till annmarie.lamb@psykosyntesakademin.se Bekräftelse: Vi skickar bekräftelse i den ordning anmälningarna når oss och svarar så fort vi har möjlighet. Uppgifter:   Skriv Anmälan Meditation i rubriken och i mailet ditt namn, mobilnummer, epost Avbokning: Senast kvällen innan så vi kan lämna platsen vidare. Varmt...

läs mer

Informationskväll 3 oktober – ”utan spaning ingen aning”

Skriven av den Sep 24, 2017 i Nyheter | 0 kommentarer

Informationskväll 3 oktober – ”utan spaning ingen aning”

Den 3 oktober mellan kl 18-20 öppnar vi igen för en av våra populära informationskvällar! Från kl 17.30 har vi dukat upp kaffe/the, en smörgås och någon frukt. Du får träffa rektor, Ann Marie Lamb, som tillsammans med en av Akademins lärare och en sistaårs-elev berättar om psykosyntesens historia och teoretiska modell, samt information om kurser och utbildningar. Vi brukar hinna en enklare prova-på övning, som alltid blir mycket uppskattat. Många frågor det också vara, vilket vi tycker är roligt. Det finns ett stort intresse för personlig utveckling, för självledarskap och även för att fördjupa sig i en professionell utbildning till samtalsterapeut. PsykosyntesAkademins utbildningar är auktoriserade av EFPP, European Federation of Psychosynthesis Psychotherapists, vilket betyder att våra lärare är godkända enligt de högt ställda europeiska kraven liksom våra utbildningar. Det här berättar vi mer om på informationskvällen och mer därtill. Varmt välkommen!...

läs mer

Essentials är början på en spännande egen resa

Skriven av den Sep 24, 2017 i Nyheter | 0 kommentarer

Essentials är början på en spännande egen resa

Essentials – kursen i självkännedom och början till ett inre ledarskap eller självledarskap. Essentials, som är en fem dagar lång fristående kurs,  är också en grundkurs i Psykosyntes. Den vänder sig till dig som vill titta närmare på dina möjligheter och begränsningar. Förstå dig själv bättre och vad som format dina val under livet. Essentials – kursen i självkännedom och början till självledarskap. Essentials är en grundkurs i Psykosyntes och en introduktion i psykosyntes. Vill du söka PsykosyntesAkademins fleråriga utbildning är det här du börjar. Kursen arrangeras flera gånger om året. Kursen lämpar sig för dig som vill utforska ditt inre och dina relationer till omvärlden. Den ger insikter i livsmönster och hur de kan ha uppstått. Kursen erbjuder också verktyg för att arbeta med känslomässiga blockeringar och gå vidare. Det blir möjligt att göra val som överensstämmer bättre med den person du är idag och som ger plats för mer livsglädje och kreativitet. Med utgångspunkt från deltagarnas personliga process ges en god överblick över psykosyntesens principer och metoder. Deltagarna får stifta bekantskap med grundläggande begrepp som delpersonligheter, viljans betydelse och vikten av att se sig själva som större än sina begränsningar och sitt förflutna. Det vi ger uppmärksamhet har en tendens att växa. Psykosyntesen arbetar parallellt med människans problem och inre potential. I varje problem vi upplever finns ett frö till växande. Dessutom ges en introduktion till psykosyntesens teorier, med förklaringar till uttryck som det lägre omedvetna, det högre omedvetna, jaget och självet. Även vanliga arbetssätt inom psykosyntes som grupprocess, gestalttekniker, vägledda visualiseringar och enkla meditationsmetoder ingår. Kursen leds av två psykosynteslärare. Antagning Inga särskilda förkunskaper krävs. Nästa kurstillfälle Vi genomför kursen den 15-19 november Kursledare är Fredrik Lundh och Mona Eriksson. Fredrik är diplomerad psykosyntesterapeut, legitimerad psykoterapeut och handledarutbildad. Han har arbetat som psykosyntesterapeut sedan 1992, som lärare och kursledare vid PsykosyntesAkademin sedan 1998. Han handleder också terapeutelever i deras klientarbete. År 2000-2005 var han skolans rektor. Fredrik arbetar till vardags som privatpraktiserande psykoterapeut och handledare, och handleder också inom psykiatrin och socialtjänsten. Mona Eriksson Mona är sedan 2007 studierektor vid PsykosyntesAkademin och för närvarande ansvarig för terapeutlinjen samt undervisar på såväl grundutbildningen som terapeutlinjen. Hon är själv diplomerad psykosyntesterapeut, med påbyggnad av en KBT-utbildning och tar klienter i individuell terapi. Hon har en bakgrund från olika ledande funktioner inom bemanningsbranschen. Hon är också utbildad improvisationsskådespelerska och arbetar som improvisatör och kursledare på uppdrag inom både näringsliv och offentlig sektor. Kursavgift Priset för kursen är 8.900 kr plus moms för företagare. Tillfällena därefter är 7-11 mars samt 2-6 maj 2018. Läs mer i menyn ovan, under rubriken Kurser & Utbildningar>> Essentials>>. Essentials var den intensivaste och mest djupgående kurs jag har deltagit i. Den gav mig aha-upplevelser och insikter, vänner för livet och praktiska verktyg för att kunna leva mer medvetet i vardagen. /Iris Kihlman Iris Kihlman deltog i Essentials år 2008. Läs om hennes upplevelser i artikeln ”Kriget är...

läs mer

Workshop i hållbart och medkännande ledarskap den 20 september 13-17

Skriven av den Aug 26, 2017 i Nyheter | 0 kommentarer

Workshop i hållbart och medkännande ledarskap den 20 september 13-17

Du kan hjälpa dig själv och andra att må bättre, känna ökat välbefinnande och större harmoni genom enkla metoder för att öka medkänsla (compassion) med andra och självmedkänsla (self-compassion) i livet.

läs mer

Essentials den 15-19 november 2017 – en spännande resa i personlig utveckling

Skriven av den Jul 22, 2017 i Nyheter | 0 kommentarer

Essentials den 15-19 november 2017 – en spännande resa i personlig utveckling

Essentials – Grundkurs i Psykosyntes, är en fem dagar lång fristående kurs i personlig utveckling. Den vänder sig till dig som vill titta närmare på dina möjligheter och begränsningar. Förstå dig själv bättre och vad som format dina val under livet. Genom ökad insikt får du möjlighet att från en mer medveten plats inom dig göra nya val. Essentials – Grundkurs i Psykosyntes är en introduktion i psykosyntes. Vill du söka PsykosyntesAkademins fleråriga utbildning är det här du börjar. Kursen arrangeras flera gånger om året. Kurstillfället den 16-20 augusti är det sista tillfället innan Grundutbildningen börjar för läsåret 2017/2018. Du som på olika sätt funderar över livet,  vem du är och vad mer som kan vara möjligt för dig – välkommen till Stiftelsen PsykosyntesAkademin och Essentials, PsA. Nästa kurstillfälle är 15-19 november 2017. Kursen lämpar sig för dig som vill utforska ditt inre och dina relationer till omvärlden. Den ger insikter i livsmönster och hur de kan ha uppstått. Kursen erbjuder också verktyg för att arbeta med känslomässiga blockeringar och gå vidare. Det blir möjligt att göra val som överensstämmer bättre med den person du är idag och som ger plats för mer livsglädje och kreativitet. Med utgångspunkt från deltagarnas personliga process ges en god överblick över psykosyntesens principer och metoder. Deltagarna får stifta bekantskap med grundläggande begrepp som delpersonligheter, viljans betydelse och vikten av att se sig själva som större än sina begränsningar och sitt förflutna. Det vi ger uppmärksamhet har en tendens att växa. Psykosyntesen arbetar parallellt med människans problem och inre potential. I varje problem vi upplever finns ett frö till växande. Dessutom ges en introduktion till psykosyntesens teorier, med förklaringar till uttryck som det lägre omedvetna, det högre omedvetna, jaget och självet. Även vanliga arbetssätt inom psykosyntes som grupprocess, gestalttekniker, vägledda visualiseringar och enkla meditationsmetoder ingår. Kursen leds av två psykosynteslärare. Denna gång är det Angelika Dilschmann och Linda Thörn Elliott som håller kursen. Antagning Inga särskilda förkunskaper krävs. Kommande tillfällen är den 15-19 november 2017, den 7-11 mars 2018 och den 2-6 maj 2018. Mer information om lärare kommer inom kort. Här nedan följer korta presentationer av kursledarna i augusti. Angelika Dilschmann (Essentials 16-20 augusti) Angelika är sedan 1999 verksam som psykosyntesterapeut och handledare för såväl personlig som professionell utveckling. Hon är även utbildad i bioenergetics, en kroppsorienterad terapiform. Angelika har sedan 1980 varit verksam som konsult med inriktning på förändringsprocesser, lärande, kommunikation, ledarskap, relationer på arbetsplatsen samt chefsstöd. Exempel på skrifter/böcker Angelika publicerat är Lärandebok; lärande, delaktighet och förändringsarbete, Omtanke och struktur – om ledarskap och medarbetarnas hälsa samt Produktiv reflektion – lönsamma samtal på arbetsplatsen.   Linda Thörn Elliot (Essentials 16-20 augusti) Förutom att vara lärare och handledare på PsykosyntesAkademin arbetar Linda sedan 1998 med klienter i personlig utveckling/psykosyntesterapi. Linda har konstnärlig bakgrund med en MFA-examen från Konstfack 1993. Hon ser även det inre arbetet som en djupt kreativ process. Linda anordnar även retreat-dagar (andhämtningsdagar) i stillhet, medveten närvaro och meditation. Hon har också flera års erfarenhet av arbete med människor inom psykiatrisk öppen- och slutenvård (Psykiatrin...

läs mer

Informationskvällar hösten 2017

Skriven av den Jun 16, 2017 i Nyheter | 0 kommentarer

Informationskvällar hösten 2017

Information om psykosyntesens vägar till självutveckling och om de kurser och utbildningar vi har på PsykosyntesAkademin.

läs mer

Meditation kvällen 4 oktober kl 18.00

Skriven av den Jun 15, 2017 i Nyheter | 0 kommentarer

Meditation kvällen 4 oktober kl 18.00

Meditation i cirkel.

läs mer

”A Writing Life” – a workshop on autobiographical writing with Andrea Bocconi on 7-8 June 2017

Skriven av den Maj 2, 2017 i Nyheter | 0 kommentarer

”A Writing Life” – a workshop on autobiographical writing with Andrea Bocconi on 7-8 June 2017

Welcome to this unique opportunity to meet Andrea Bocconi, author, educator and licensed psychotherapist as well as psychosynthesis therapist. His work on creative writing, particularly the art of autobiographical writing, has helped clients, therapists, educators, students and even prisoners, in different countries and many parts of the World.

läs mer

The 7th EFPP Summer School of Psykosynthesis on 26-30 July – come join friends and colleagues from the Psychosynthesis community

Skriven av den Apr 29, 2017 i Nyheter | 0 kommentarer

The 7th EFPP Summer School of Psykosynthesis on 26-30 July – come join friends and colleagues from the Psychosynthesis community

The Revolution of the Peaceful – come and be co-creator of a whole and peaceful World   The picture is not chosen by chance. St. Francis of Assisi is painted in a very modern way here by Johannes Wickert. The painting shows a man who influenced the world and still does after 800 years. A real co-creator of peace. St. Francis’s will to serve, to follow a call, to live a humble life and remain true to his ideals is what made him great. We are not aiming to become saints, but rather to listen to our heart’s desire. Following our soul’s call or inherited potential will change the world. We can make a difference instead of feeling dominated and pushed around by outside forces. Come into the woods near Cologne where Charlemagne already had his hunting grounds (Königsforst). An inviting venue, with good food and lovely surroundings await you. International trainers will guide you through workshops, lectures and nature experiences to put you into contact with the Earth’s wisdom. Sharing and thus multiplying our creative force for peace. The work will be experiential and skill-building. Looking forward to creating together with you! Gabrielle Steiner Dr. Kristina Brode Director Circadian, President DPG Boardmember EFPP Apply on:...

läs mer

Vägen vidare

Skriven av den Apr 27, 2017 i Nyheter | 0 kommentarer

Vägen vidare

Vägen vidare – om att vända på synen på utbrändhet och psykisk ohälsa som en sjukdom för att istället se att människan nått en existentiell gräns där livet behöver vidgas och bli större för att tillvaron ska färgas v mål och mening. Står vi kanske på tröskeln till ett Paradigmskifte där är de som bryter ihop som har svaren?

läs mer