Europeiskt samarbete – EAP och EFPP

PsykosyntesAkademin är medlem av The European Association for Psychotherapy (EAP) och The European Federation of Psychosynthesis Psychotherapy (EFPP).

PsykosyntesAkademin deltar i aktivt samarbete med andra psykosyntesskolor runt om i Europa. Samarbetet innefattar bl.a. utbyte av lärare och gemensamma fortbildningar, samt ett gemensamt arbete för att göra den kommande europeiska certifieringen för psykoterapeuter tillgänglig för våra elever.

 

 

EAP

PsykosyntesAkademin är medlem i EAP, European Association for Psychotherapy. EAP är en intresseorganisation för terapeuter och utbildningsinstitut med olika teoretiska inriktningar från hela Europa.

Medlemskap i EAP

Innan enskilda utbildningsinstitut som är medlemmar kan bedömas av EAP krävs det att den psykoterapeutiska metod som man företräder godkänts. För att en metod, eller ”modalitet” som det kallas inom EAP, skall kunna godkännas behöver den representeras av en europeisk organisation med institut från minst sex olika länder.

Psykosyntes är en av de modaliteter som godkänns av EAP, genom organisationen EFPP, European Federation of Psychosynthesis Psychotherapy, som grundades av PsykosyntesAkademin i samarbete med flera andra institut 1997.

ECP, European Certificate of Psychotherapy.

Ett av EAP:s syften är att ta fram en gemensam standard för psykoterapiutbildningar i Europa. Eleverna från de godkända utbildningarna kommer att ges möjlighet att ansöka om den europeiska psykoterapeutcertifieringen ECP, European Certificate of Psychotherapy.

 

EFPP

EFPP, European Federation of Psychsynthesis Psychotherapy, grundades 1997 på initiativ av PsykosyntesAkademins dåvarande rektor Margo Russell, i samarbete med flera andra institut. En första uppgift för organisationen var att representera psykosyntes som terapiform inom EAP.

EFPP har av EAP utsetts till en  European Wide Accrediting Organisation  i beviljandet av den europeiska psykoterapeutcertifieringen. Det innebär att alla ansökningar om europacertifiering från psykosyntesterapeuter kommer att passera EFPP för bedömning. Ett krav som både EFPP och EAP ställer för certifiering av terapeuter är att diplomerade terapeuter ska genomgå 50 timmars fortbildning per år, vilket vi därför rekommenderar även från Psykosyntesakademins sida.

EFPP ställer krav för att acceptera ett institut som medlem.

Idag är nio institut från åtta europeiska länder medlemmar, och samarbetet har efter hand fördjupats. De svenska psykosyntesskolor som ingår i detta nätverk är PsykosyntesAkademin och PsykosyntesInstitutet i Göteborg.

Vi har genomfört utvärderingar av varandras institut och haft erfarenhetsutbyte runt schemaläggning, pedagogik, examinationer m.m.

EFPP:s europeiska sommarskolor

Vartannat år arrangerar EFPP europeiska sommarskolor kring psykosyntes.

 

 

Övriga medlemmar i EFPP:

* The Psychosynthesis and Education Trust
* Psykosyntes Institutet
* Re-Vision
* SIPT (Societá Italiana di Psicosintesi Terapeutica)
* Circadian Institut
* Centre Source
* Aeon
* Psychosynthesis Studies