Vår historia

I början av 80-talet kom Kerstin Nordin, ledare av Föreningen Nytänkarna (nu nedlagd) i kontakt med psykosyntesen i USA, England och Frankrike. Hon bestämde sig för att ta psykosyntesen till Sverige, om ingen annan gjorde det.

Mot slutet av 80-talet hade Nytänkarna ett tusental medlemmar med intresse för mänsklig utveckling och för psykologi som också utgick från människans själsliga, eller andliga, djup. Då var tiden mogen för att starta psykosyntesutbildning i Sverige. Ett samarbete med The Institute of Psychosynthesis i London inleddes med bla en veckokurs, Essentials, på Idöborg i Stockholms skärgård. Strax efteråt upplöstes The Institute och kunde inte förse Nytänkarna med lärare. Kerstin tog då istället  kontakt med Diana Whitmore, grundare av The Psychosynthesis Trust i London.

Diana ansåg att en av hennes lärare, Margo Russell, skulle vara lämplig som huvudlärare i Stockholm. Kerstin och Margo möttes i London och 1988 kom utbildningen i gång i Stockholm under Margos ledning och med flera lärare från The Trust. Deltagarna var medlemmar i Nytänkarna som hade deltagit i den första veckokursen på Idöborg eller den andra i Vadstena.

År 1989 bildades Stiftelsen PsykosyntesAkademin med Kerstin som ordförande och Margo som rektor. Styrelsemedlemmar var också Göran Wiklund, Lars Gimstedt och Jan Backelin.