Så här söker du stipendiet till Margo Russells minne

Margo Russells Minnesfond instiftades år 2002. Stiftelsekapitalet om 50.000 kr donerades av PsykosyntesAkademin och samma år mottogs också en minnesgåva från The Psychosynthesis and Education Trust i London om 2.000 pund. Under åren som gått har fonden mottagit donationer från både nuvarande och tidigare elever samt från PsykosyntesAkademin. Fonden delar ut ett stipendium på minimum 5 000 kr varje år. Det brukar ske i samband med Margo Russells födelsedag den 4 juni, då vi firar lite extra.

 

Syftet med stipendiet skall vara att uppmuntra och/eller belöna:

  • utveckling av psykosyntesens teoretiska bas
  • metodutveckling
  • utveckling av psykosyntesens roll i det svenska samhället
  • utveckling av psykosyntesen i samarbete med andra organisationer

Stipendiaten utses av en kommitté bestående av tre personer som utses av PsA:s styrelse. En lärarrepresentant, en f.d. elev samt en elevrepresentant från pågående grupper.

Stipendiet kan sökas av akademins elever som gått eller går i utbildningen.  Före detta elever och nuvarande elever kan också nominera andra kandidater till stipendiet med en skriftlig motivering.

 

Sök stipendiet våren 2013 

Välkommen med din ansökan till Margo Russell-stipendium 2013. Skicka din ansökan märkt ”Stipendium” till Eva Falck senast den 8 maj 2013. Lärarrepresentant i årets kommitté är Janne Karlström. Elevrepresentant är den tidigare eleven Lena Johansson.

Har du frågor, kontakta oss. Använd gärna formuläret längst ner på sidan eller skicka ett mail till info@psykosyntesakademin.se.

 

Skriv summa:
4 + 4 =