Margo Russell

Margo Russell, 1939-2001, var rektor och utbildningsansvarig för PsykosyntesAkademin i Stockholm från starten 1989 till 2000.

Margo kom i kontakt med, och började studera och utöva psykosyntes i början av 1980-talet. Hon hade då både arbetat som lärare och på olika befattningar inom näringslivet, först för Bank of New York och senare för Citibank, där hon blev vice ordförande i dess World Banking Group i Amsterdam.

Under ett sabbatsår från bankvärlden kom hon i kontakt med psykosyntesen och fortsatte på den banan, utbildade sig till psykosyntesterapeut vid The Psychosynthesis and Education Trust i London och studerade vid The Institute of Family Therapy och The Tavistock Institute Observation Program.

Under sina år som ledare för PsykosyntesAkademin arbetade Margo också som lärare, psykosyntesterapeut och handledare. Hon värvade psykosynteslärare på europeisk toppnivå till PsykosyntesAkademin och initierade också ett lärlingsprogram som lett till att PsykosyntesAkademin i dag har flera välutbildade svenska psykosynteslärare och handledare.

Margo ledde PsykosyntesAkademin fram till hösten 2000, då Fredrik Lundh övertog rektorstjänsten. Margo kvarstod i styrelsen fram till sin död 2001.

Tack vare hennes initiativ har hundratals människor i Sverige fått ta del av psykosyntesen som metod och syn på människan. samtidigt som hon målmedvetet arbetade med att utbilda svenska lärare och handledare.

Fonden till Margo Russel minne och stipendiet

Den 4 juni varje år delar PsykosyntesAkademin ut ett stipendium till Margo Russels minne. Läs mer om hur du söker och vilka som har fått stipendiet tidigare år >>