Psykosyntesföreningen

Intresse- och samarbetsorganisation för terapeuter och konsulter utbildade vid PsykosyntesAkademin eller PsykosyntesInstitutet i Göteborg. Psykosyntesföreningen kan bl.a. förmedla kontakt med diplomerade terapeuter.