En politiskt och religiöst obunden stiftelse

PsykosyntesAkademin är en politiskt och religiöst obunden stiftelse med en icke vinstdrivande verksamhet. De ekonomiska medel som kommer stiftelsen till del i form av kursavgifter ska bidra till att verksamheten upprätthålls och lever upp till förväntade krav på kvalitet, trovärdighet och uppsatta mål.

Donationer är välkomna och går oavkortat till Fonden för Margo Russells minne. Syftet med fonden är att uppmuntra utveckling av psykosyntesens metoder, teoretiska bas och dess roll i det svenska samhället. Fondens stipendium delas ut vartannat år och kan sökas av nuvarande eller tidigare elever vid PsykosyntesAkademin.

PsykosyntesAkademin samarbetar med Ekobanken. Bankens verksamhet ska bidra till att samhället blir mera ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart. Man ger huvudsakligen lån till verksamheter som skapar ett socialt, miljömässigt eller kulturellt mervärde. Läs mer på Ekobanken.se >>