”Psykosyntes kan hjälpa varje människa att ta ansvar för sitt eget liv”

 


Johan Hederstedt har en blytung bakgrund som ÖB för försvaret, en tjänst som bland annat gav honom regeringsuppdraget att ta hem omkomna svenskar efter tsunamikatastrofen i Thailand 2004. Efteråt fick han hjälp av en psykosyntesterapeut att bearbeta upplevelserna, vilket ledde till att han började grundutbildningen på PsykosyntesAkademin. Nu arbetar han som ledarskapskonsult och coach. Med hjälp av psykosyntes kan man komma i kontakt med sin inre ledare och börja ta ansvar för sitt liv, menar han.

 

Hur kom det sig att du läste på PsykosyntesAkademin?

Jag började som ledarskapskonsult – har alltid varit intresserad av människans sätt att leda sig själv och andra. Fick ett uppdrag av regeringen som bestod av att ta hem alla omkomna svenskar från tsunamikatastrofen i Thailand. Det var ett tufft uppdrag och även om jag varit ute i krig och elände så påverkade det mig mycket. När jag kom hem så mådde jag inte bra. Då prövade jag psykologhjälp men utan framgång.

Genom en god vän fick jag kontakt med en psykosyntesterapeut som jag började hos. Jag fick stort förtroende för honom. Han kunde även behandla mina gamla traumatiska problem. Därigenom blev jag intresserad av min egen inre utveckling och tänkte därför gå Essentials* som det hette då. Det passade även in i bilden av att vara en bra coach, att utveckla mig själv och att leda mig själv. På så vis så valde jag att gå grundutbildningen på 2 år. Men jag hade nog aldrig tanken på att bli terapeut. Coaching – dvs att få människor att röra sig framåt från nuläge till ett önskat läge är mer dynamiskt tycker jag. Och det passar mig bra. De två åren gav mig otroligt mycket. Jag fick se andra sidor av mig själv, fick arbeta med mina delpersonligheter och gick i egenterapi ganska intensivt.

 

Vad var skillnaden mellan den vanliga terapin och psykosyntesterapin?
Jag är intresserad av existentiella frågor, det har jag alltid varit, dvs frågor om livet självt. Jag tyckte att den andliga dimensionen var viktig i min terapi. Att göra upp med mina tidigare föreställningar. Och också att få en större självkännedom. Ett gott självförtroende har jag alltid haft, men att även få utveckla min självtillit var väldigt viktigt. Den byggdes på allteftersom. Det var mycket som jag hade förträngt kring min uppväxt som jag fick kontakt med i min psykosyntesterapi och det gav förklaringar till mina beteenden på ett annat sätt än vad jag hade en aning om.

 

Vad värdesatte du främst på utbildningen?

Den sista integrerande helgen ”The Ways” när allt kom samman var otroligt häftigt för mig. Vet du hur många timmar två års utbildning är om man inkluderar Essentials? 450 timmar! Det är otroligt mycket. Och jämför du det med universitetsutbildningar så är skillnaden stor. Det som gav mest var kombinationen av den upplevelsebaserade inlärningsmetoden och den kompletterande teorin. Att man inte bara pratar om det utan faktiskt upplever det.

 

Vad i Essentials* fick dig att stanna?

Det var en häftig och spännande kurs. Det blev en stor samhörighet och gruppkänsla bland oss som gick kursen. Essentials har en otrolig betydelse för hur du får smak på psykosyntesen. Det är mycket viktigt att man har lärare av högsta kvalitet dels för PsA att få in elever för grundutbildningen och dels för deltagarna att kunna få en större självkännedom.

Förändrades något i din yrkesroll?

Absolut. Som ledarskapskonsult ska du känna dig själv och kunna leda dig själv. På så vis kan du leda ledningsgruppen på ett bra sätt och bli en bra coach. Jag hade min erfarenhet men utbildningen gav mig en trygghet och en större förståelse. Om jag kan växa ”inåt” så kan även andra växa ”inåt”!

Varje människa har en kapacitet att växa både utåt och inåt. Om du växer inåt så kan du sen använda den kraften, den potentialen utåt. Om man bara ökar med en liten del så betyder det väldigt mycket. Om några växer i en grupp innebär det en stor skjuts för hela gruppen. Och samma sak gäller för ett företag eller en hel organisation

 

Vad tycker du att psykosyntesen har att bidra med i dagens samhälle?

Jag tycker att psykosyntesen kan bidra med att skapa helhet. Den skapar en helhetsbild av människan och dess omvärld, dvs att vi även behöver ett andligt perspektiv i vårt samhälle. Att utveckla livskraften/växkraften i varje människa, det goda i varje människa. Egentligen skulle varje människa behöva en coach/mentor/ terapeut. Om den vore kopplad till psykosyntesen så vore det ännu bättre. Varje människa har en inre ledare och det gäller att få kontakt med den. Psykosyntesen kan hjälpa varje människa att ta ansvar för sitt eget liv.

 

Har du haft någon vändpunkt i ditt liv?

Ja, många. En blev jag varse om under min psykosyntesutveckling (inte utbildning). Under de tidiga tonåren var jag mobbad och när jag vid 14-års ålder vände på det genom att jag stod upp för mig själv så blev jag ledare för mig själv och kunde även stötta kamrater som var utsatta. Det blev en stark vändpunkt i mitt liv. Jag har fram till för några år sedan arbetat mycket för den lilla människan i världen, bland annat via FN. Jag har haft en stark delpersonlighet som säger ”Hallå, nu är det oro i världen, varför kallar ni inte på Johan Hederstedt”? Så tänkte jag för några år sedan. Men nu kan jag istället känna att ”hoppas att de inte ringer”.

: : :

* Alla som vill gå grundutbildningen måste först gå Essentials, men många går kursen av ren nyfikenhet utan planer på att studera vidare. Åtminstone inte genast.