”Legitimering vore fantastiskt för psykosyntesen i Sverige.”

Stina Westerberg gick i grupp 10 och var färdig med sin utbildning på PsykosyntesAkademin år 2004. Hon är numera generaldirektör för Statens Musikverk och tycker att det är det roligaste jobb hon har haft. ”Jag arbetar med det nyskapande inom musiklivet och kulturarvet inom teater, musik och dans.” Hon beundrar alla som kämpar för demokrati och blir ledsen av fördomar och elakhet. Hon tycker om att springa och trivs bäst med sina barn.

 

Vad gjorde du före utbildningen?
Jag jobbade som flöjtist, men jobbade samtidigt som konsult inom marknadsföring och kommunikation. När jag började på Psykosyntesakademien hade jag ett längre uppdrag på Electrolux.

Varför psykosyntes?
Det är den teoribildning som ligger närmast mig som person. Den integrerar ”hela” människan, både det andliga och det i livet närvarande. Och så har psykosyntesen en så fantastiskt fin människosyn i det att man tror så starkt på allas inneboende potential.

Hur hittade du till Psykosyntesakademin?
Genom Björn Kempe, psykosyntesterapeut.

Vad värdesatte du främst i utbildningen?
Att man inte negligerar den egna personliga utvecklingen – teorin processas genom den egna erfarenheten. Och alla fantastiska lärare som undervisar på akademin.

Vad i Essentials* fick dig att vilja gå vidare (till grundutbildningen)?
Jag hade redan bestämt att jag skulle gå hela utbildningen och gick Essentials i London på the Trust dagarna innan jag började i Stockholm.

Förändrades något i din yrkesroll efter utbildningen?
Jag bytte yrke helt under utbildningen och lämnade musikeryrket. 2001 blev jag marknads- och informationschef på Datametrix, då dotterbolag till Tele 2. Strax innan jag gick ut år fyra så blev jag VD för Vadstena-Akademien.

Vad tycker du att psykosyntesen har att bidra med i dagens samhälle?
En positiv livssyn, en helhetssyn på människan som är baserad på respekt för varje individs särart och på hopp och framtidstro.

Har du haft någon vändpunkt i ditt liv?
Flera stora omvälvningar, några påtvingade och några självvalda.

Vad ser du som psykosyntesens nästa steg?
I Sverige skulle det vara fantastiskt om man kunde uppnå rätten till legitimering.

Vilken är din främsta inspirationskälla idag?
Mina barn.

Vad vill du säga till eventuellt blivande elever som står inför att börja utbildningen?
Nu börjar en fantastisk resa som är fortsättningen på resten av ditt liv. Gå varsamt och njut av att få bli hela DU.

: : :

*  Alla som vill gå grundutbildningen måste först gå Essentials, men många går veckokursen av ren nyfikenhet utan planer på att studera vidare. Åtminstone inte genast.