Litteratur

PsykosyntesAkademin står bakom en bokserie med samlingsnamnet Psykosyntesbiblioteket. Det är tre titlar varav två är översättningar av Roberto Assagiolis ”Psykosyntes” och ”Om Viljan”. Den tredje är Molly Young Browns bok om tillämpad psykosyntes, ”Det utvecklande självet”. Här kan du läsa mer om dem och beställa dem längre ner.

 

 

”Om viljan” av Roberto Assagioli
Mandatus bokproduktion/PsykosyntesAkademin, 2011, ISBN 9185177202

”Om viljan”  är kanske den mest lättillgängliga av Roberto Assagiolis böcker, samtidigt hans mest centrala verk. Här går han på djupet och utvecklar sin syn på hur viljan kan förstås och tränas, men också dess roll för psykisk hälsa. Det är den första översättningen till svenska, även den första volymen i serien Psykosyntesbiblioteket.

”Om viljan” var den första boken av Assagioli som gavs ut på svenska. Översättningen är gjord av Margareta Eklöf och faktagranskningen Av Lennart Kärrman. Förordet är skrivet av PsykosyntesAkademins tidigare rektor Fredrik Lundh.

 

 

”Psykosyntes – grundläggande principer och tekniker” av Roberto Assagioli
Mareld/PsykosyntesAkademin, 2006 ISBN: 9188872750

Boken publicerades första gången 1965 och var den första heltäckande beskrivningen av Assagiolis grundtankar och arbetssätt. Den är än idag omistlig läsning för alla som har ett mer djupgående intresse för psykosyntes, privat eller professionellt.

Boken är den senaste volymen i serien Psykosyntesbiblioteket.

 

 

”Det utvecklande Självet” av Molly Young Brown
Mareld/PsykosyntesAkademin, 2005 ISBN:9188872610

Molly Young Brown tillhör en av de mest erfarna psykosyntesterapeuterna i USA. Hon var elev till Roberto Assagioli och är en internationellt välkänd lärare och författare inom psykosyntes och ekopsykologi.

”Det utvecklande Självet” finns nu på svenska i en nyreviderad utgåva. Boken ger en omfattande genomgång av psykosyntesens begrepp och arbetssätt med tonvikt på den tillämpning som sker i terapirummet i mötet mellan terapeut och klient.

Här kan du ta del av hennes föredrag från det internationella psykosynteskongressen i Rom i juni 2012 på temat ”PS for the Great Turning” >>

 

Vill du beställa böckerna?
Vi samarbetar numera med Bokförlaget H:ström – Text o Kultur. De tar hand om din beställning. För smidig hantering, använd formuläret här nedanför och fyll i titel, antal och dina kontaktuppgifter eller mejla direkt till distribution@hstrom.se

Här kan du läsa om annan litteratur som vi rekommenderar >>

Skriv summa:
13 + 5 =