Litteratur vi rekommenderar

Här presenterar vi ett urval av den litteratur som ingår i våra utbildningar, men också litteratur om närliggande ämnen som vi tycker är intressant och läsvärd. Vi kompletterar löpande, kom gärna tillbaka.

: : :

 

Bli den du är av Piero Ferrucci
Liber, Sverige, 2000 ISBN: 9789147060214

Piero Ferrucci var elev till Roberto Assagioli och är idag en av psykosyntesens främsta företrädare. Boken ger en bra överblick av psykosyntesens grundtankar och innehåller många övningar.

Jämför bokpris på Bokfynd.nu>>

 

 

 

 

Vi är våra relationer av Tor Wennerberg
Natur & Kultur, Sverige 2010, ISBN: 9789127118171

Boken presenterar de viktigaste dragen i dagens anknytningsforskning, med särskild tonvikt på den desorganiserade anknytningen, som är den allvarligaste formen av otrygg anknytning. Nya forskningsrön visar hur trauman kan överföras mellan generationerna inte bara genom direkt traumatisering utan också till följd av subtila störningar i det känslomässiga samspelet mellan föräldrar och barn, det som också har beskrivits som ”dolda trauman”.

Vi är våra relationer riktar sig till studerande och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård såsom psykologer, psykoterapeuter, socionomer, sjuksköterskor och läkare samt till alla som är intresserade av psykologi.

Jämför bokpriser på Bokfynd.nu >>

Läs författarens artikel ”Vi är våra relationer”>> publicerad i DN 2008-07-17

 

Vart du än går är du där av Jon Kabat-Zinn
Natur & Kultur, 2005, ISBN: 9127111687

Boken är indelad i tre delar. Den första ger en bakgrund till vad meditation och medveten närvaro är. I den andra får du enkla meditationsövningar och slutligen hur du kan använda dig av meditation i vardagen. Jon Kabat-Zinn är stressforskare och använder sig av meditation i sitt arbete vid den stressklinik han har grundat vid University of Massachuysetts Medical Center i USA.

Jämför bokpriser på Bokfynd.nu >>

Se Jon Kabat-Zinn leda en guidad meditation >>

 

 

Terapins gåva av Irving D Yalom
Natur&Kultur, 2004, ISBN: 9789127097889

Terapins gåva är en varm och inspirerande bok för dig som utbildar dig till terapeut. Patricia Tudor-Sandahl skriver i förordet till den svenska utgåvan: ”Yaloms språk är rakt och tydligt. Det går inte att ta miste på vad han tycker, och bara det är välgörande. Läsaren får följa honom i hans möten med olika sorters patienter och på nära håll uppleva både terapins storhet och dess begränsningar … Yalom har mycket att lära ut till den som är beredd på att kasta en del av sina förutfattade meningar om hur psykoterapi skall gå till.

Jämför bokpriser på Bokfynd.nu >>

 

Vi är redan framme av Thich Nhat Hanh
Eva Bellander, 2005, ISBN: 9197387703

”Det är inte att gå på vatten som är det stora miraklet. Miraklet är att gå på den gröna jorden just i detta ögonblick, att glädjas åt friden som finns omkring oss just nu.”/Thich Nhat Hanh

Munken, aktivisten och författaren Thich Nhat Hanh har skrivit denna zenbuddhistiska text om frid och fred. En inspirerande läsupplevelse, så okomplicerad och självklar om medveten närvaro.

Jämför bokpriser på Bokfynd.nu >>

 

 

Det sjunde steget : om kreativitet och att finna sin livsrytm av Eva Sanner
Natur & Kultur, 2005, ISBN: 9127095398

Det sjunde steget innehåller en beskrivning av den kreativa processens olika steg och hur vi kan förstå vart och ett av dem. Att förstå den kreativa processen är också att förstå hur man själv fungerar. Om vi vet vilka steg som är svåra respektive lätta för oss själva, blir det enklare att veta vad vi behöver för att kunna vara fullt kreativa både i vårt arbete och i livet som helhet. Boken vill fungera som en hjälp att förstå de krafter som finns inom alla människor och som vi använder oss av för att samspela med andra och för att förverkliga våra visioner.

Jämför bokpriser på Bokfynd.nu >>

: : :

 

 

Psykosyntes - En introduktion smallPsykosyntes – en introduktion av Massimo Rosselli
PsykosyntesAkademin, 2014.

Massimo Rosselli M.D. var elev till psykosyntesens grundare Roberto Assagioli. Han är psykiater och psykoterapeut med praktik i Florens. Han är en internationellt anlitad lärare i psykosyntes och undervisar regelbundet på PsykosyntesAkademin i Stockholm.  Den här boken ingår i kursen Essentials, PsA och delas ut till alla kursdeltagare.

 

Skriv summa:
9 + 15 =