Roberto Assagioli och det friska i människan

Roberto Assagioli och det friska i människan

Roberto Assagioli var tidigt intresserad av psykoanalys. År 1910 presenterade han delar av Freuds tankegångar i Italien och anses vara den som först introducerade psykoanalysen i landet.

 

Vände sig mot psykoanalysens patologiska inriktning

Assagioli ville utgå från det friska i människan. Hans examensarbete i läkarutbildningen var en kritisk studie av Freuds teorier som fokuserade på människans sexuella och aggressiva drifter. Assagioli ansåg att psykoanalysen endast såg till en del av människan. Han sökte själv en psykologi som tog hänsyn till hela personen; kreativitet och vilja, glädje och visdom likväl som impulser och drifter.

Min bäste dr. Freud, […] Ni säger att människan är som ett hus med en källare och ett våningsplan. I mitt teoretiska hus finns det inte bara en källare och ett våningsplan. Det finns också en mellanvåning, en övervåning, ett soltak och en hiss.

Internationellt känd

Efter avslutad läkarutbildning verkade Assagioli i Zürich. År 1912 började han praktisera psykiatri i Italien. Under de kommande åren utarbetade han en teoribildning och ett arbetssätt som han gav namnet psykosyntes (1926).

Efter andra världskriget blev psykosyntesen mer internationellt erkänd. År 1961 grundade Assagioli Istituto di Psicosintesi som fick sitt säte i Florens med filialer i Rom och Bologna.

Assagioli deltog i skapandet av den humanistiska och transpersonella psykologin under 1960-talet. Den lade tyngdpunkten på människans strävan mot helhet och möjlighet till växande och vidgande av medvetande, hälsa, kärlek och glädje.

 

Före sin tid

Mycket av innehållet i psykosyntes var före sin tid. Ett viktigt inslag i psykosyntesens teori och praktik är av-identifiering. Med Assagiolis egna ord så ”domineras vi av allting som vårt själv identifierar sig med. Vi kan själva dominera och ta kontroll över allting som vi avidentifierar oss ifrån.”

: : :

Vill du läsa mer om Roberto Assagioli, klicka dig vidare bland artiklarna >>

Du kan även läsa noteringar/atriklar från hans arkiv här www.archivioassagioli.org