Fortbilda dig och fördjupa dina kunskaper

Fortbilda dig och fördjupa dina kunskaper

PsykosyntesAkademin bjuder kontinuerligt in välkända psykosynteslärare med lång erfarenhet att hålla fördjupande kurser på olika psykosyntesteman, som vänder sig till elever som påbörjat eller avslutat sin påbyggnadsutbildning.

 

 

 

 

Exempel på tidigare fortbildningskurser:

Olika terapiformer
Fredrik Lundh ger en videokurs om olika terapiformer. Två delar per omgång. Hösten 2010 var temat Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy, samt KBT med Donald Meichenbaum. Under våren 2011 erbjöd Fredrik genomgång av ytterligare två terapiformer; Psykoanalytisk psykoterapi och Acceptance and Commitment Therapy.

Fortbildningen är öppen för alla som arbetar med klienter.
Våra försvar – en resa genom de energimässiga försvaren
Lär dig förstå mer om våra olika karaktärstyper och deras energimässiga försvar. Kursen ger dig verktyg både i förståelsen av dig själv och dina klienter. Kursledare Annette Blom.

Under hösten 2008 hölls denna uppskattade kurs på PsA, då öppen för alla oavsett erfarenhet. På begäran återkom denna kurs hösten 2010, men nu som ”Professional Development” för våra tidigare och nuvarande elever som arbetar med klienter.