Om terapi

Vi har en historia som format oss, på gott och ont. Vi har också en oändlig potential som gör oss större än våra fysiska och psykiska begränsningar. Viljan att ständigt se människan ur dessa två synvinklar är ett av psykosyntesens viktigaste bidrag till den moderna psykologin.

I terapi utforskar vi bl a vår historia och våra tidiga upplevelser i livet och tittar på hur dessa upplevelser kommit att prägla vårt nuvarande sätt att vara med oss själva och våra nära relationer. Vi upptäcker mönster i vårt sätt att leva, både bra och mindre bra. Mönster som inte gagnar oss kan förändras för att skapa utrymme för något nytt – ett nytt sätt att se på sig själv, sina relationer och livet.

Terapin kan även möta behovet av att tala om existentiella frågor, andlig längtan och livsåskådning. Att, tillsammans med en annan människa, få möjlighet att samtala om det som är viktigt och få hjälp och stöd på vägen mot en ökad självkännedom – det är terapi.

PsykosyntesAkadamien erbjuder möjligheten att gå i terapi till reducerat pris, d v s cirka hälften av marknadsmässiga priser. Som paktikklient går du i terapi hos någon av våra elever som är i slutet av sin utbildning till psykosyntesterapeut. De kallas ”terapeuter under utbildning” vilket innebär att lärare och handledare bedömt att de är mogna att ta emot klienter samtidigt som de går i regelbunden handledning.

Läs mer om hur du ansöker och vad det innebär att vara praktikklient >>

Vill du hellre gå till en diplomerad terapeut?
Efter den fyraåriga utbildningen, det skriftliga slutarbetet och tvåhundra klienttimmar med utbildningsklienter har våra elever möjlighet att bli diplomerade. Besök Psykosyntesföreningens hemsida där du hittar en förteckning över alla anslutna terapeuter, diplomerade och sådana som är under utbildning.

Psykosyntesföreningen >>