Bli praktikklient

Vill du gå i terapi till reducerat pris? PsykosyntesAkademin erbjuder dig möjlighet att gå i terapi hos en elev under utbildning.

Mot slutet av tredje studieåret har våra elever möjlighet att börja ta emot klienter. Kursledningen, handledarna och lärarna gör en bedömning vilka elever som är mogna och redo för uppgiften. Eleverna går i kontinuerlig handledning hos erfarna terapeuter med djup kännedom om psykosyntes. Det är en trygghet för alla och du blir väl omhändertagen.

Kontakta oss på telefon 08 – 641 47 00 för att meddela ditt intresse och lämna namn, adress och telefonnummer dagtid. Du kan också använda kontaktformuläret längst ner på den här sidan. Du blir då tillsänd ett formulär med frågor som du besvarar. Det är helt konfidentiellt och handlar om din familjebakgrund, din historia, din hälsa och om varför du söker terapi.

 ”Jag har alltid känt det som att något hållit mig tillbaka. Det har hämmat mig både privat och på jobbet. Efter att ha jobbat med det i terapi har jag blivit friare. Jag vågar ta mer plats och visa vem jag är och vad jag tycker.” / Catharina, 35 år

Intervju
Du blir sedan kallad till en intervju med en leg Psykoterapeut som också är diplomerad Psykosyntesterapeut. Syftet med samtalet är att så långt det är möjligt utröna om psykosyntes är den terapi som passar dig, om det är lämpligt att du går som praktikklient. Vi vill också kunna välja den elev som – utifrån kompetens och bakgrund – bäst kan möta dina behov. För det här samtalet betalar du 500 kr. Efter samtalet blir du kontaktad av den elev som PsykosyntesAkademin bedömer lämplig.

Varför är antagningen så noggrann?
Proceduren innebär en trygghet för dig som blivande praktikklient. Om de uppgifter du lämnar tyder på att du skulle behöva hjälp av någon mer erfaren, får du istället kontakt med en färdigutbildad psykosyntesterapeut. Det förekommer också att vi föreslår att man söker någon annan terapiform.

Reducerad kostnad
Kostnaden för terapin är reducerad och varierar mellan 300 och 400 kr/tim beroende på elevens erfarenhetsnivå. Våra terapeuter under utbildning följer skolans ”Etiskt ramverk för god praxis inom psykosyntes”. Alla elever som tar emot klienter har en ansvarsförsäkring.

Hitta en terapeut nära dig
Förutom i Stockholm finns för närvarande elever som tar emot klienter på många orter utspritt över hela landet. På Psykosyntesföreningens hemsida kan du söka och hitta en terapeut på din ort. Du kan också kontakta oss via formuläret längst ner och fråga var närmaste utbildningsterapeut finns.

 Information om att bli praktikklient i landsorten som PDF >>

Gå vidare till psykosyntesföreningen >>

 

Synen på människan
Psykosyntesen utvecklades av den italienske psykiatern Roberto Assagioli som en metod och ett sätt att se på människan och hennes sökande efter självkännedom. Psykosyntesen omfattar hela människan – kropp, intellekt, känsla och själ – och fokuserar på det friska. I varje problem vi upplever finns också en möjlighet till personlig och andlig utveckling.

Genom psykosyntesterapi kan vi bearbeta och läka psykologiska sår, frigöra våra kreativa resurser och få stöd i vår längtan efter en djupare mening i tillvaron.

Metoder
I psykosyntesterapin använder vi oss av en rad olika metoder för att frigöra varje individs unika resurser – t ex samtal, gestalttekniker, fri teckning, kroppsrörelse, symboler och vägledda visualiseringar.

Vi arbetar med att förstå vår historia och tidiga upplevelser som kommit att prägla vårt nuvarande sätt att reagera. I det arbetet skapas möjlighet att frigöra låsta känslor, bearbeta och finna nya möjligheter att förhålla oss till oss själva och andra. Kanske behöver vi träna att sätta gränser eller tillåta oss möta andra från mer ärlig plats, kanske behöver vi lära oss att balansera kärlek och vilja. Kanske har vi behov att tala om existentiella frågor, andlig längtan och livsåskådning.

Psykosyntesterapi förenar och omfattar i sitt förhållningssätt och arbetsmetoder alla dessa dimensioner och ser den andliga utvecklingen som en lika viktig aspekt som den psykologiska och personliga utvecklingen.

Att gå i psykosyntesterapi betyder kanske framför allt att ge sig själv en plats och en relation som stöder och hjälper oss att växa och mogna. Att genom tillit, insikt, bearbetning och med tilltro till människans möjligheter få ett kärleksfullt vittne och en professionell medmänniska som kan bistå oss på vägen mot ökad självkännedom och självförverkligande.

”Jag började gå i terapi ett år efter att min mamma hade dött. Jag hade fastnat i sorgen och det var som hela livet kom av sig. Efter ett år i terapi mådde jag bra igen och har hittat nya sätt att prata med min fru på. Jag mår bättre än på många år.” /Jan, 39 år

Hur ofta och hur länge?
Hur ofta och länge du väljer att gå i terapi påverkas av hur din livssituation ser ut. De flesta psykosyntesterapeuter arbetar utifrån en  individuell och flexibel plan där klienten är delaktig. Du och din terapeut kommer tar ett gemensamt beslut, påverkat av din hälsa och dina praktiska och ekonomiska möjligheter.

Skriv summa:
9 + 3 =