”Den viktigaste driften hos människan är sökandet efter det egna Självet och dess potential.”

/Roberto Assagioli

 

Jag heter Mona Eriksson och är studierektor på PsykosyntesAkademin. Oavsett vilken kurs du väljer hos oss vågar jag lova dig ökad självkännedom. Genom en djupt personlig upptäcktsresa uppmuntras de insikter, den empati och den ödmjukhet som bildar ett fundament i vårt växande.

Om du vill guida andra behöver du själv ha gjort en resa

Även våra yrkesinriktade utbildningar utgår från principen att den individuella processen är en nödvändig bas för den som vill arbeta med människor och psykosyntes. Det är alltså självklart för oss att våra elever ska göra den resa som deras framtida klienter kommer att stå inför.

På den här sidan hittar du en sammanfattning av vårt kursutbud. Klicka dig vidare och läs mer, eller hör av dig till oss så berättar vi mer.

/ Mona Eriksson, studierektor

 

 

Välkommen till våra informationskvällar. De arrangeras en kväll i månaden. Där får du veta allt om våra kurser och utbildningsprogram och har också möjlighet att ställa frågor och få ett direkt svar.

 

Introduktionskurs:

Essentials – Grundkurs i Psykosyntes

Denna femdagarskurs vänder sig till dig som vill utforska ditt inre och dina relationer till omvärlden. Den ger insikter om egna livsmönster och hur de uppstått. Samtidigt får du redskap för att häva blockeringar och släppa fram kreativitet och livsglädje.

Läs mer om Essentials >>

 


 

Grundutbildning i psykosyntes, två år

Vår grundutbildning handlar om djup, intensiv personlig utveckling. Utbildningen varvar upplevelsebaserade övningar med teoriavsnitt där du får förståelse för psykosyntesens teorier och tekniker. Innan du börjar grundutbildningen vill vi att du har gått introduktionskursen  Essentials.

Läs mer om grundutbildningen >>

 

Påbyggnadsutbildning: Diplomerad Psykosyntesterapeut PsA, två år

Den här påbyggnadskursen vänder sig till dig som vill arbeta på djupet med människor i terapi. Ett krav är alltså att du har gått vår grundutbildning. Du kan antingen gå påbyggnadsutbildningen direkt efter grundutbildningen, eller välja att göra ett uppehåll innan du går vidare.

Läs mer om terapeututbildningen >>


 

Tvådagarskurs: Utveckla din självkännedom

En kort kurs där du får nyttiga och användbara insikter oavsett var du befinner dig i livet och om du väljer att gå vidare med psykosyntesen eller inte. Kursen är upplevelsebaserad, men varvas med korta teoripass.

Läs mer om Utveckla din självkännedom >>

Professionell fortbildning i psykosyntes

Varje termin anordnas en eller flera fortbildningskurser för både diplomerade psykosyntesterapeuter och elever under utbildning.

Handledarutbildning

Med jämna mellanrum erbjuder vi handledarutbildning för diplomerade psykosyntesterapeuter.