Grundutbildningen – Möt dig själv och upptäck din potential

Grundutbildningen – Möt dig själv och upptäck din potential

I PsykosyntesAkademins tvååriga grundutbildning ligger fokus på din personliga utveckling. Du får möjlighet att lära känna dina känslomässiga blockeringar, men också din inre potential. Genom hela utbildningen arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv som inkluderar kropp, känsla och tanke.

I utbildningen varvas teoretiska avsnitt med upplevelsebaserad pedagogik i grupp. Undervisningen sker både på svenska och engelska.

Genom att utforska det omedvetna, lära känna dig själv och din historia blir du mer medveten om vem du är och vad du egentligen vill. Det inre ledarskapet, som kännetecknas av en upplevelse av inre frihet, utvecklas genom självkännedom och träning av viljan. Även i relation till andra människor blir det lättare att hitta en balans mellan integritet och flexibilitet.

Personlig och transpersonell psykosyntes
Deltagarna arbetar under det första året med den personliga dimensionen av växandet – den personliga psykosyntesen – där utmaningen kan vara att lämna en begränsande identitet och utvecklas som människa. Under hela grundutbildningen deltar man även i en mindre grupp där man får tillfälle att utforska sitt sätt att fungera i relationer, och få stöd att bryta begränsande vanor och mönster.

Under det andra året ligger fokus på s.k. transpersonell psykosyntes, som handlar om att utveckla sin potential och behovet av att finna meningsfulla livsuppgifter som berikar både oss själva och andra.

Utbildningens syfte och mål
Syftet är att förmedla en kvalificerad utbildning som leder till ökad självkännedom och utvecklar:

  • Fördjupad förståelse för interpersonella relationer, d.v.s. för andra och för dig själv. En förståelse som du har nytta av oavsett livssituation eller yrke.
  • Större föreståelse för olikheter och hur olika personlighetstyper kan vara en tillgång i grupp.
  • Förmåga att våga vara dig själv och uttrycka dig i grupp.
  • Utveckla din självmedkänsla
  • Större tydlighet i din kommunikation med andra.

 

Utbildningens innehåll
Undervisningen omfattar i genomsnitt tre helgdagar varje månad samt en avslutande 5-dagars intensivkurs år två.

 

År 1

* Introduktion, 16 tim
* Delpersonligheter, 32 tim
* Gruppen och relationsgrupper, 72 tim
* Barndomen och det lägre omedvetna, 48 tim
* Jaget, 24 tim
* Psykosyntes och sexualitet, 24 tim
* Psykosyntes och kroppen, 28 tim
* Psykosyntes och viljan, 24 tim
* Interpersonell psykosyntes, 24 tim
* Gestaltterapi 24 tim

Totalt 316 tim

 

År 2

* Kreativ användning av smärta, kris och nederlag, 24 tim
* Grupprocess och relationsgrupper, 8+32=40 tim
* Psykosyntes och viljan – del 2, 24 tim
* Interpersonell psykosyntes – del 2, 24 tim
* Psykosyntes och kreativitet, 24 tim
* Självförverkligande och psykologiska störningar, 48 tim
* Tillämpad psykosyntes, 32 tim
* Psykosyntes och meditation, 24 tim
* Visualisering och symbolarbete, 24 tim
* Global psykosyntes, 24 tim
* Psykosyntesens typologi, intensivkurs, 40 tim

Totalt 328 tim

(1 lektionstimme = 45 minuter)

 

Litteratur, studier och egenterapi
Teoriavsnitt ingår under utbildningshelgerna, parallellt läser du cirka 20 titlar obligatorisk litteratur. Under det första studieåret skriver eleverna en självbiografi samt två kortare skriftliga uppgifter som beskriver grundläggande psykosyntesteori samt utvecklingspsykologi. Dessutom lämnar eleverna in ett årsarbete som skall spegla elevens process samt teorikunskaper. Under det andra studieåret lämnar eleverna in ett mer omfattande skriftligt arbete, som visar elevens förståelse av sin egen process samt även innefattar en teoretisk fördjupning i någon av psykosyntesens teorimodeller.

Behörighet
Utbildningen är öppen för sökande från hela landet som deltagit i Essentials – Grundkurs i Psykosyntes. Personlig lämplighet bedöms utifrån svar på ett skriftligt frågeformulär, referenser mm.

Efter den tvååriga grundutbildningen kan du söka vidare till den professionella påbyggnadsutbildningen till Diplomerad Psykosyntesterapeut PsA.


Ansökan

PsykosyntesAkademin tar kontinuerligt emot ansökningar.

Har du frågor?
Välkommen att ringa PsykosyntesAkademin tel 08-641 47 00. Du kan också använda formuläret här nedan och skriva ditt ärende så hör vi av oss till dig.

 

.

Skriv summa:
2 + 12 =