Psykosyntes & parterapi

Psykosyntes & parterapi

Utbildningen ger redskap, metoder och fakta som hjälper dig som är psykosyntesutbildad att även arbeta terapeutiskt med par. Du får möjlighet att hjälpa par att själva hitta lösningar, stödja dem att bryta destruktiva relationsmönster och genomföra meningsfulla förändringar. Du får redskap att hjälpa dem förstå och hantera sina anknytningsmönster.

Under fyra delkurser får du lära dig om hur terapeutiskt arbete med parrelationer kan gå till, faktorer som gör det svårt för relationer att vara hållbara och levande, liksom de inre blockeringar som stoppar flödet av kärlek, sensualitet och sexualitet.

Du får redskap och metoder att hjälpa par hantera och ta sig förbi hinder på ett konstruktivt sätt.

Utbildningen grundar sig i första hand på psykosyntesens modeller och förhåll-ningssätt, men vi får också inspiration från andra modeller med andlig eller existentiell inriktning som The Work, Karpmans dramatriangel, beroendeteori, kris- och sorgebearbetning samt mindfulness.

Utbildningens omfattning Som PDF

Fyra delkurser om vardera tre dagar, fredag eftermiddag till söndag eftermiddag.

  • 12-14 februari 2016
  • 13-15 maj 2016
  • 19-21 augusti 2016
  • 11-13 november 2016

Utbildningens innehåll
* Psykosyntesbegrepp applicerade på parrelationen.
* Att möta par – hur ser relationen ut?
* Kommunikationsverktyg – spegling, sharing, lyssnande mm.
* Anknytningsproblematik och dess betydelse för vuxenrelationer.
* Relationen i kontext – om livsstilens och omvärldens betydelse för relationens utveckling.
* Familjesystem – hur parrelationen påverkas av olösta konflikter i ursprungsfamiljen.
* Relationsproblem ur ett andligt perspektiv.
* Dramatriangeln. Om kommunikationsteknik och inlärda kommunikationsmönster.
* Verktyg att arbeta med pars problem med sexualitet och lust.
* Missbruk, medberoende och relationer.
* Separation och parterapi för en medveten separationsprocess.
* Sorgebearbetning vid förluster och hur relationen påverkas.
* Rollen som parterapeut – särskilda ställningstaganden.

 

Diplomkrav

Diplomering sker efter avslutad utbildning och inlämning av en kortfattad fallstudie. Under utbildningen filmar/bandar elev tre parsessioner. Viss kurslitteratur tenteras som kortare hemuppgifter.

Behörighet
Utbildningen är öppen för sökande från hela landet som har Psykosyntesterapeututbildning och erfarenhet av terapeutyrket.

Ansökan
PsykosyntesAkademin tar kontinuerligt emot ansökningar. Personlig lämplighet bedöms genom intervjuer och referenser. Vid bedömningen läggs stor vikt vid professionell erfarenhet och kompetens.

Har du frågor?
Välkommen att ringa PsykosyntesAkademin tel 08-641 47 00. Du kan också använda formuläret längre ner på den här sidan så kontaktar vi dig.

Skriv summa:
4 + 8 =