8 mars, 2024
 • Psykopatologi och diagnostik #2, 8 mars, 2024  13:00 - 20:30,

  Lärare Fredrik Lundh

9 mars, 2024
 • Psykopatologi och diagnostik #2, 9 mars, 2024  09:00 - 17:30,

  Lärare Fredrik Lundh

10 mars, 2024
 • Psykopatologi och diagnostik #2, 10 mars, 2024  09:00 - 16:00,

  Lärare Fredrik Lundh

23 mars, 2024
 • Anknytning hos vuxna #2 (ONLINE), 23 mars, 2024  14:30 - 17:30,

  Lärare David Elliott och Linda Thörn Elliott

26 april, 2024
 • Soul Pathology, 26 april, 2024  13:00 - 20:30,

  Lärare Alberto Nannicini

27 april, 2024
 • Soul Pathology, 27 april, 2024  09:00 - 17:30,

  Lärare Alberto Nannicini

28 april, 2024
 • Soul Pathology, 28 april, 2024  09:00 - 16:00,

  Lärare Alberto Nannicini

3 maj, 2024
 • Att arbeta med sex och sexualitet i terapirummet, 3 maj, 2024  13:00 - 20:30,

  Lärare Giel Luichjes

4 maj, 2024
 • Att arbeta med sex och sexualitet i terapirummet, 4 maj, 2024  09:00 - 17:30,

  Lärare Giel Luichjes

5 maj, 2024
 • Att arbeta med sex och sexualitet i terapirummet, 5 maj, 2024  09:00 - 16:00,

  Lärare Giel Luichjes

17 maj, 2024
 • Familjesystem, 17 maj, 2024  13:00 - 20:30,

  Lärare Pille Naeris

18 maj, 2024
 • Familjesystem, 18 maj, 2024  09:00 - 17:30,

  Lärare Pille Naeris

19 maj, 2024
 • Familjesystem, 19 maj, 2024  09:00 - 16:00,

  Lärare Pille Naeris

14 juni, 2024
 • Från delpers till avid till syntes, 14 juni, 2024  13:00 - 20:30,

  Lärare Andrea Bocconi
  OBS! Helgen kan ev flyttas til 7-9 juni!

15 juni, 2024
 • Från delpers till avid till syntes, 15 juni, 2024  09:00 - 17:30,

  Lärare Andrea Bocconi
  OBS! Helgen kan ev flyttas till 7-9 juni!

16 juni, 2024
 • Från delpers till avid till syntes, 16 juni, 2024  09:00 - 16:00,

  Lärare Andrea Bocconi
  OBS! Helgen kan ev flyttas till 7-9 juni!