Efter snart 4 års utbildning står våra terapeuter redo att möta dig.

Dags att ta nästa steg i livet?
Trivs du inte på ditt arbete eller skaver något i dina relationer?
Är du trött på att alltid vara duktig?
Vill du stärka din självkänsla eller lära känna dig själv bättre?
Eller är du kanske nyfiken på medvetandeutveckling i praktiken?

Skälen kan se olika ut, men ibland behöver vi en guide. Psykosyntesakademin erbjuder en möjlighet att gå i terapi till ett förmånligt pris på 400-500 kr per timme beroende på elevens erfarenhetsnivå. Mot slutet av tredje och under fjärde utbildningsåret har blivande psykosyntesterapeuter möjlighet att ta emot praktikklienter i både fysiska och digitala terapisessioner.

Eleverna går i kontinuerlig handledning hos erfarna terapeuter med handledarutbildning och djup kännedom om psykosyntes. Eleverna är ansvarsförsäkrade och följer vårt etiska ramverk. Du måste ha fyllt 18 år. 

1: Beställ frågeformulär & intervju

Du börjar med att beställa frågeformulär och intervju. Kostnaden är 400 kr och då ingår det första samtalet när du förmedlats till en terapeutelev. Du betalar direkt med Swish. 

Låt oss göra en matchning, eller sök själv bland våra terapeuter.

2: Konfidentiellt frågeformulär

Efter beställning får du inom ett par minuter e-post med ett konfidentiellt frågeformulär.

Formuläret innehåller frågor om din hälsa, din historia och familjebakgrund och om varför du söker terapi. Dina svar hanteras konfidentiellt.

3: Intervju

Inom 2-4 arbetsdagar blir du kontaktad för bokning av intervju med en leg. psykoterapeut som också är diplomerad psykosyntesterapeut. Samtalet sker under arbetstid (ej kvällar), i ett fysiskt möte i Stockholm eller vid behov via videomöte.

Från midsommar och fram till mitten av augusti kan väntetiden för intervju vara längre än vanligt. 

Syftet med samtalet är att så långt det är möjligt utröna om psykosyntes är den terapi som passar dig och om det är lämpligt att du går till en elev. Vi vill också kunna välja den elev som utifrån kompetens och bakgrund bäst kan möta dina behov.

4: Förmedling till terapeut och kostnadsfritt första samtal

Efter intervjun blir du kontaktad av den terapeutelev som vi bedömer lämplig och ni bokar ett första kostnadsfritt möte. Därefter är priset 400-500 kr per timme beroende på elevens erfarenhetsnivå. 

Sök terapeut under utbildning

Läs om våra nu aktiva elever »

Sök Diplomerad Psykosyntesterapeut

På Psykosyntesföreningens hemsida kan du söka lämplig terapeut/coacher.

Sök på Psykosyntesföreningens sida »

Sök Auktoriserad RACS Counsellor®

Flera av våra diplomerade terapeuter har valt att även skaffa en auktorisation gentemot en internationell kvalitetsstandard som Counsellor, en titel som är vanlig internationellt men relativt ny i Sverige.

Sök Auktoriserad RACS Counsellor® »