Etiskt ramverk

för god praxis inom psykosyntes

All personal som arbetar med våra studerande – lärare, handledare, terapeuter och skolledning – samt terapeuter under utbildning, skall följa stiftelsens etiska ramverk. 

Ramverket tar bland annat upp psykosyntesens värderingar, etiska principer och personlig moral, sekretess, hur intressekonflikter bör hanteras.

Efter avslutad utbildning och diplomering arbetar Diplomerade Psykosyntesterapeuter istället under Psykosyntesföreningens etiska regler.

Anmälan för etisk prövning

Finns riktlinjer behöver det också finnas påföljder. Målet med våra etiska riktlinjer är att främja etisk reflektion så att påföljder aldrig ska behöva användas. 

Upplever du att du själv eller någon annan som omfattas av riktlinjerna inte följer dessa riktlinjer har du ett ansvar att agera. Det första steget är att samtala med de inblandade. Att till exempel uppmärksamma kollegor på hur deras beteende kan uppfattas är en viktig del av ett etiskt förhållningssätt. Kvarstår frågor eller om omständigheterna inte gör ett direkt samtal möjligt har du en skyldighet att göra PsykosyntesAkademins ledning uppmärksam på frågan eller att rapportera ärendet här. 

PsykosyntesAkademin anlitar en extern rapporteringstjänst där ärendet går direkt till en extern part för en första granskning.

Du kan välja att anmäla ett ärende anonymt. Ärenden som rapporteras in skickas efter granskning till verksamhetens ledning, styrelse eller till PsykosyntesAkademins etiska nämnd. Såväl ledning, styrelse och den etiska nämnden kan besluta om påföljder. 

Visselblåsning

Här kan du som arbetar inom PsykosyntesAkademin även visselblåsa, det vill säga anmäla andra typer av misstänkta missförhållanden eller oegentligheter kopplat till PsykosyntesAkademins arbete. 

Etisk nämnd

Py Wernstedt, är socionom, diplomerad psykosyntesterapeut PsA och legitimerad psykoterapeut. 

Lennart Koskinen, är biskop emeritus i Svenska kyrkan. Han var biskop i Visby stift från 2003 till 2011. Lennart har genomfört uppdrag som expert åt riksdagen i etiska frågor.

Malena Ivarsson, fil dr, undervisar i psykologi på Stockholms universitet och Södertörn högskola. Hennes forskningsfokus är psykofysiologi, d v s sambandet mellan psykologiska processer och fysiologiska reaktioner.

Att återförtrolla världen – Ekopsykologi med Eva Sanner

Ekopsykologi ser världen som en helhet där alla delar påverkar varandra. Vi är medvetna om hur vi...

Är du vår nästa kollega?

Vi vill förstärka vår kommunikation och vårt sätt att arbeta med nätverk och gemenskap. Därför...

Kreativitet & Psykosyntes: Tvärsigenom hjärtat! (en gång till 12 november)

En inspirationskväll/performance med Kerstin Alex Elfving, Nina Sterckx och Erik Hedblad VI KÖR...

Är du intresserad av att veta mer?