Utbildning

Om du vill guida andra behöver du själv ha gjort en resa. Även våra yrkesinriktade utbildningar utgår från principen att den individuella processen är en nödvändig bas för den som vill arbeta med människor och psykosyntes. Det är alltså självklart för oss att våra elever ska göra den resa som deras framtida klienter kommer att stå inför. På den här sidan hittar du en sammanfattning av våra utbildningar. Klicka dig vidare och läs mer, eller hör av dig till oss så berättar vi mer.

Essentials PSA®

Kursen i självutveckling och början till ditt utforskande av vem du är och vem du vill vara. Det är en fem dagar lång fristående kurs, som också är en grundkurs i psykosyntes. Den vänder sig till dig som vill titta närmare på dina möjligheter och begränsningar, förstå dig själv bättre och vad som format dina val under livet.

Läs mer»

Inre Ledarskap, 2 år

I PsykosyntesAkademins tvååriga utbildning ligger fokus på din personliga utveckling. Du får möjlighet att lära känna dig själv, dina omedvetna föreställningar och dina uppfattningar om dig själv och livet. Genom hela utbildningen arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv som inkluderar kropp, känsla, tanke, sinne och intuition.

Läs mer»

Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®

”Bli den som bidrar till andras växande”. Den grekiske filosofen Aristoteles beskrev lycka i fyra nivåer. Den första nivån är materiell, den andra nivån är personlig, den tredje nivån är interpersonell och den fjärde nivån är för ett meningsfullt syfte. Om din väg är att bidra till andras växande är den tvååriga terapeututbildningen en naturlig fortsättning på de första två årens utbildning i Inre Ledarskap.

Läs mer»

Fortbildning, workshops & föreläsningar

I vår egen regi och på vår samskapade Arena Psykosyntesakademin erbjuder vi inspiration, kunskap och fortbildning, för dig som är nyfiken på psykosyntes men även som fortbildning för våra elever och för yrkespraktiserande terapeuter. 

Läs mer i vårt kalendarium »

Handledarutbildning

Handledarutbildningen vid PsykosyntesAkademin har ett transpersonellt och integrativt perspektiv i arbetet med individer och grupper. Utbildningen vänder sig till dig som vid kursens start har minst 600 klienttimmar. Du skall vara diplomerad psykosyntesterapeut och ha intresse av att utveckla din förmåga att handleda klientarbete.

Läs mer»

Är du intresserad av att veta mer?