Psykosyntesakademin

Stiftelsen PsykosyntesAkademin grundades år 1989

Sveriges första institut för personlig utveckling och professionellt växande med psykosyntes som grund

Stiftelsen PsykosyntesAkademin grundades år 1989. Verksamheten drivs fortfarande i stiftelseform.

Stiftelsens syfte
Psykosyntesen är en modell för mänsklig utveckling. Den baseras sig på principen om utveckling genom syntes, såväl individuellt som inom grupper och organisationer. Psykosyntesakademin ser som sitt syfte att med hjälp av psykosyntesens metoder stödja individer och grupper i deras utveckling, samt att utbilda sina elever på ett sådant sätt att de kan tillämpa psykosyntesen inom olika verksamhetsfält. Psykosyntesakademin strävar också efter att vidareutveckla psykosyntesen teoretiskt och praktiskt. Psykosyntesakademin bedriver även forskning och utdelar stipendier.

Stiftelsen historia

1989-2000
PsykosyntesAkademins första rektor var Margo Russell. Hon hade en bakgrund från den internationella bank- och finansvärlden där hon innehade olika befattningar inom Bank of New York, Citibank och sedermera dess World Banking Group i Amsterdam. När hon i början av 1980-talet kom i kontakt med psykosyntes och utbildade sig till psykosyntesterapeut vid the Psychosynthesis & Education Trust i London med bland annat fördjupning av studier vid The Institute of Family Therapy och The Tavistock Institute Observation Program, så kom det att prägla hennes fortsatta yrkesliv. Med ena foten i erfarenheter från näringslivet och andra foten i psykologins värld, så var hon synnerligen lämpad att etablera den hållbara stiftelse som PsykosyntesAkademin har visat sig vara. Hon hade förståelse för de utmaningar som professionella människor möter i sina olika verksamheter och organisationer, vare sig det var från den hjälpande professionen eller från myndigheter och näringsliv. Hon hade också förmågan att skapa bort det yttre och nå kärnan i det som var människans egen kraft och förmåga att bli den hen var ämnad att bli.

Margo undervisade själv som lärare och blev handledare åt flera av dagens svenska lärare. Hon värvade psykosynteslärare på europeisk toppnivå till PsykosyntesAkademin, vilket innebär att vi idag har mycket djupa och goda relationer med bland annat L’Istituto di Psicosintesi och SIPT i Florens samt The Psychosynthesis Trust i London. Margo initierade också ett lärlingsprogram där flertalet av dagens seniora svenska lärare ingick. Tack vare hennes initiativ och gedigna arbete har tusentals kommit i kontakt med psykosyntesens förhållningssätt och metoder. Genom veckokursen Essentials, den den tvååriga grundutbildningen och den tvååriga terapeututbildningen har hundratals utbildat sig inom psykosyntes som förhållningssätt och till diplomerade psykosyntesterapeuter PSA®.

Margo Russell ledde Stiftelsen fram till hösten 2000 då hon lämnade över tjänsten som rektor och verksamhetschef till Fredrik Lundh. Margo kvarstod i styrelsen fram till sin död 2001.

2000-2005
Fredrik Lundh var rektor mellan åren 2000-2005. Fredrik är legitimerad psykoterapeut PSA ®, diplomerad psykosyntesterapeut och handledarutbildad. Han har arbetat som psykosyntesterapeut sedan 1992 och som lärare och kursledare vid PsykosyntesAkademin sedan 1998. Fredrik har också egen praktik som terapeut och handledare.

Fredrik initierade skapandet av bokutgivaren ”Psykosyntesförlaget” och verkställde översättning från italienska till svenska av Roberto Assagiolis huvudverk ”Psykosyntes” och ”Om Viljan” samt översättning av Molly Young Browns ”Det utvecklande Självet”. Fredriks gedigna kunskap och engagemang löper som en röd tråd genom utbildningarna än i dag.

2005-2009
Efter Fredrik tillträdde Malin Henriksson-Pratt som rektor och verksamhetschef mellan åren 2005-2009. Malin var också diplomerad Psykosyntesterapeut PsA® och idag arbetar hon som fristående konsult inom personlig utveckling.

2009-2014
Efter Malin tillträdde Eva Falck som rektor och verksamhetschef åren 2009-2014. Evas bakgrund var som rektor och ledare i olika internationella verksamheter. Eva arbetar idag inom olika internationella projekt.

2014-2016
Därefter tillträdde Jens Holmström som rektor. Jens bakgrund var inom IT och försvaret. Han var också diplomerad psykosyntesterapeut PsA® och fortsätter idag att arbeta med individer och grupper.

2016-2019
Under åren 2016-2019 var Ann Marie Lamb rektor. Ann Maries bakgrund var som personalchef och organisationsutvecklare och senare diplomerad psykosyntesterapeut PsA® i egen praktik.

2019-
Sedan 2019 leds verksamheten av Erik Hedblad

Arkiv