Vad är Psykosyntes?

En psykologi med djup, höjd och riktning

En psykologi med djup, höjd och riktning

Vi har alla en historia som har format oss på gott och ont och som finns med oss i vårt dagliga liv. Vi har också en potential, möjligheter att växa som människor som vi ibland inte anar.

Psykosyntesens förhållningssätt är att det är viktigt att förstå hur vi har formats av vår historia, och att vi samtidigt är mer än vår historia. Inom psykosyntes strävar vi alltid efter det man kan kalla för ett dubbelt seende, att både se till vad vi har med oss i vårt bagage och att samtidigt ge lika mycket uppmärksamhet till det framåtriktade, det vi längtar och strävar efter, vår potential.

Personlig psykosyntes – det inre ledarskapet på djupet

Den här delen av utvecklingsresan kan beskrivas som att bli mer av en dirigent i sitt eget liv. Det är helt normalt att vi människor upplever inre konflikter. Det är också helt normalt att vi ibland fastnar i roller där vi använder vissa delar av vår personlighet lite för ensidigt. För någon kanske det är ett tvångsmässigt presterande som gör att livet känns som en enda lång uppgift. För någon annan är det kanske att vara alltför anpasslig och ha svårt att uttrycka egna uppfattningar och önskemål.

Den personliga psykosyntesen handlar om att lära känna sina viktigaste personlighetsmönster, som inom psykosyntes benämns delpersonligheter. Den handlar också om att utveckla förmågan att avidentifiera oss från de roller vi har en tendens att fastna för mycket i, så att vi kan blir mer flexibla och använda fler aspekter av personligheten.

Att lära känna sina delpersonligheter innebär också att förmågan att reflektera över sig själv utvecklas. Vi kan bli bättre på att identifiera och ta hand om våra viktigaste behov, och vi kan också bli bättre på att förstå hur vi kan uppfattas av andra. Välfungerande relationer bygger på både en förmåga att se sig själv lite utifrån, och att verkligen lyssna till och förstå den andres perspektiv inifrån. Den personliga psykosyntesen stärker båda dessa förmågor.

Transpersonell psykosyntes – mening och syfte

Den här delen av utvecklingsresan, som naturligtvis kan pågå parallellt med den personliga psykosyntesen, handlar om våra djupaste värderingar och vår djupaste längtan. Vad är det vi upplever som verkligt meningsfullt? Vad är egentligen ett gott liv som vi kan titta tillbaka på med tillfredställelse när det närmar sig sitt slut? Frågor som dessa är grundläggande mänskliga och är lätta att tappa bort i vardagen. Psykosyntesen erbjuder inga svar på dessa eviga frågor, men erbjuder utrymme och verktyg som hjälper individen i sitt eget sökande.

Viljan – den medvetna riktningen

All utveckling i livet resulterar för eller senare att vi behöver fatta nya beslut. Ibland kan det vara beslut som vi mest märker själva, som till exempel att sträva efter större självmedkänsla och mindre självkritik. Ibland är det beslut som märks för omgivningen, när vi gör större eller mindre riktningsförändringar baserat på våra nya insikter. Psykosyntesen fäster stor vikt vid att utveckla förmågan att fatta beslut på ett medvetet, klokt och fungerande sätt, och det är ett av de områden där Roberto Assagioli lämnade de viktigaste bidragen, både i teoretisk förståelse och praktiska tekniker.

Ett av de främsta skälen till dagens missförhållanden är att de som har vilja saknar kärlek och de som har kärlek saknar vilja. Detta pekar omisskännligt på det överhängande behovet av integrering och förening av kärlek och vilja.

Roberto Assagioli

Arkiv