Inre Ledarskap, 2 år

Personlig utveckling och förverkligande av det inre ledarskapet

I detta tvååriga utvecklingsprogram får du möjlighet att på djupet utforska din personlighet, gå bortom omedvetna begränsande föreställningar och utveckla en djup förståelse för grupp och relationer.

Grunden i programmet är psykosyntes, en terapeutisk metod som bygger på att integrera alla delar av människan – kropp, känsla, tanke, sinne och intuition. Psykosyntesen vilar på psykodynamisk grund och utvecklas ständigt med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet.

I utbildningen varvas teoretiska avsnitt med upplevelsebaserad pedagogik i grupp. Undervisningen sker företrädesvis på svenska men vissa helger även på engelska.

Genom att utforska det omedvetna, lära känna dig själv och din historia blir du mer medveten om vem du är och vad du egentligen vill. Du börjar förstå dina känslomässiga blockeringar, men du kommer också i kontakt med din slumrande inre potential.

Du utvecklar det inre ledarskapet, som kännetecknas av en upplevelse av inre frihet där valmöjligheter, ansvar och handling utvecklas genom självkännedom och träning av viljan. I relation till andra människor blir det lättare att hitta en balans mellan integritet och flexibilitet. 

Personlig och transpersonell psykosyntes
Under det första året arbetar du med den personliga dimensionen av växandet – självkännedomen genom den personliga psykosyntesen – där utmaningen kan vara att lämna en begränsande identitet och växa som människa. Under hela utbildningen deltar du även i en mindre relationsgrupp där du får tillfälle att utforska ditt sätt att fungera i relationer och få stöd att bryta begränsande vanor och mönster.

Under det andra året ligger fokus på den transpersonella psykosyntesen – självaktualiserande genom utveckling av din potential – där behovet, som handlar om att finna riktning och meningsfulla livsuppgifter, får möjlighet att växa till glädje för både dig själva och andra. 

Utbildningens syfte, vägen och mål
Syftet med utbildningen är att du genom ökad självkännedom, medvetenhet, förmåga att göra val och leda dig själv och andra med en tydligare riktning.

Vägen är den kvalitetssäkrade utbildning, som varit vårt kännetecken sedan mer än 30 år.

Målet är att du ska ha utvecklat:

  • Fördjupad förståelse för interpersonella relationer, d.v.s. för andra och för dig själv. En förståelse som du har nytta av oavsett livssituation eller yrke
  • Ökad förståelse för olikheter och hur olika personlighetstyper kan vara en tillgång i grupp
  • Förmåga att våga vara dig själv och uttrycka dig i grupp
  • Medkänsla och självmedkänsla
  • Större tydlighet i din kommunikation med andra
  • En ökad upplevelse av riktning och syfte

Efter avslutad utbildning med inlämnade och godkända uppgifter så utfärdas ett diplom i Inre ledarskap på psykosyntetisk grund.

Praktisk information
Undervisningen sker i Psykosyntesakademins lokaler på Södermalm i Stockholm och omfattar i genomsnitt en tredagarshelg varje månad. 

Kurshelger är fredagar 13.00-20.30, lördagar 9.00-17.30 och söndagar 9.00-16.00.

Litteratur, studier och egenterapi
Teoriavsnitt ingår under utbildningshelgerna, parallellt läser du cirka 20 titlar obligatorisk litteratur. Under det första studieåret skriver eleverna en självbiografi samt två kortare skriftliga uppgifter som beskriver grundläggande psykosyntesteori samt utvecklingspsykologi. Dessutom lämnar eleverna in ett årsarbete som skall spegla elevens process samt teorikunskaper. Under det andra studieåret lämnar eleverna in ett mer omfattande skriftligt arbete, som visar elevens förståelse av sin egen process samt även innefattar en teoretisk fördjupning i någon av psykosyntesens teorimodeller. 

Alla elever ska under utbildningen gå i individuell terapi hos en diplomerad psykosyntesterapeut (PsA eller PsykosyntesInstitutet). Minimikrav är 20 timmar per år. Om du redan vet att du vill gå vidare till terapeututbildningen rekommenderar vi att du redan från start går ytterligare 10-20 timmar per år, då kravet för diplomering är minst 100 timmar egen terapi.

Behörighet
Utbildningen är öppen för sökande från hela landet som deltagit i intensivkursen Essentials PSA®. Personlig lämplighet bedöms utifrån svar på ett skriftligt frågeformulär, referenser mm.

Efter den tvååriga utbildningen har du möjlighet att söka vidare till den professionella påbyggnadsutbildningen till Diplomerad Psykosyntesterapeut PsA®. Separata antagningskriterier gäller för påbyggnadsutbildningen. 

Ansökan
PsykosyntesAkademin tar kontinuerligt emot ansökningar. När platserna är fyllda, sätter vi upp namn på väntelista till nästa hösttermin. Intagning sker en gång per år till varje hösttermin.

Pris
Priset för utbildningen är per termin 36.900 kr inkl moms för privatbetalande, plus moms för företagsbetalande. Betalningarna kan fördelas på sex månadsinbetalningar, eller betalas per termin eller helår. 

Har du frågor?
Välkommen att ringa PsykosyntesAkademin tel 08-641 47 00 eller maila oss på info@psykosyntesakademin.se så hör vi av oss till dig.

Utbildningens innehåll

År 1
* Introduktion
* Delpersonligheter
* Gruppen och relationsgrupper
* Barndomen och det lägre omedvetna
* Jaget
* Sexualitet
* Kroppen
* Viljan del 1
* Interpersonell psykosyntes del 1
Totalt över 315 lärarledda timmar
(tillkommer arbete i olika studiegrupper)

År 2
* Kreativ användning av smärta, kris och nederlag
* Grupprocess och relationsgrupper
* Psykosyntes och viljan – del 2
* Interpersonell psykosyntes – del 2
* Kreativitet
* Självförverkligande och psykologiska störningar
* Tillämpad psykosyntes
* Psykosyntes och meditation
* Visualisering och symbolarbete
* Global psykosyntes
* Psykosyntesens typologi, intensivkurs
Totalt över 290 lärarledda timmar
(tillkommer arbete i olika studiegrupper).