Styrelsen

Stiftelsen PsykosyntesAkademin

Fredrik Lundh

Ordförande

Fredrik Lundh är legitimerad psykoterapeut (SAPU), diplomerad psykosyntesterapeut och handledarutbildad. Han har arbetat som psykosyntesterapeut sedan 1992 och som lärare och kursledare vid PsykosyntesAkademin sedan 1998. Han handleder också terapeutelever i deras klientarbete. År 2000-2005 var han rektor för PsykosyntesAkademin.

Fredrik arbetar till vardags som privatpraktiserande psykoterapeut och handledare, och handleder också inom psykiatri och socialtjänst. Han medverkar vid International School of Psychotherapy and Counselling i St. Petersburg som gästande lärare och sitter i skolans advisory board.

Michelle Esseen

Michelle Esseen är ACT- och psykosyntesterapeut. Michelle arbetar även som konsult där hon är specialist på att bygga upp trygga, drivna individer som värnar om teamet och gemensamma mål.  Förändringsledning, kollektiv intelligens och företagskultur är vanliga teman i Michelles arbete. Michelle har en akademisk bakgrund som civilingenjör från KTH i Stockholm.

Karina Stääv Ardelius

Karina är dipl. psykosyntesterapeut (RACS®) och handledare, certifierad coach och mindfulnessinstruktör samt har en universitetsexamen inom kommunikation, psykologi, ledarskap och hälsa. Hon har mångårig erfarenhet inom kommunikation och filmproduktion och arbetar idag med önskad utveckling för individer, grupper och organisationer.

Karina är mentor för psykosyntesakademins 2-åriga utbildning ”inre ledarskap”, jobbar med stödsamtal inom svenska kyrkan, håller företagsutbildningar och har en privat klientpraktik på Södermalm i Stockholm.

Annika Roupé

Annika är dipl. psykosyntesterapeut. Hon arbetar som VD för den nordiska delen av en global organisation och har erfarenheter från flera styrelser, där affärsutveckling, lärande och utbildning är återkommande teman. 

Etisk besvärsnämnd
Py Wernstedt, socionom, leg. psykoterapeut, dipl. psykosyntesterapeut PsA
Karl Lennart Koskinen, Biskop Emeritus Svenska Kyrkan, teologie doktor
Malena Ivarsson, fil dr, undervisar i psykologi på Stockholms  universitet och Södertörn högskola.