Ett unikt team med svenska och internationella lärare

Vi har höga kvalitetskrav på vår verksamhet. Alla schemalagda utbildningstimmar leds av högt kvalificerade och erfarna lärare, som alla har 10-30 års erfarenhet inom sina områden.

Hos oss möter du en mångfald av lärare, med en mångfald av perspektiv. Genom EFPP (European Federation och Psychosynthesis Psychotherapy) har vi internationella lärare från England, Italien, Nederländerna och USA. Som kuriosa kan nämnas att flera av de italienska lärarna har varit personliga elever till psykosyntesens grundare Roberto Assagioli.

Samtliga lärare uppfyller kraven från EFPP och delar alla utöver sin lärarroll också med sig av sin kunskap och erfarenhet från andra roller i samhället, som t ex organisationskonsult, terapeut, forskare, läkare, författare mm.

Undervisning med svenska lärare sker på svenska. Internationell lärare undervisar på engelska. Under utbildningarna finns alltid minst en svensk assistent, vilket innebär att svensk översättning alltid finns att tillgå vid behov. 

Andrea Bocconi (IT)

Licensed psychotherapist (SIPT), psychologist, psychosynthesis psychotherapist, supervisor and teacher.
Andrea is licenced by Scuola Italiana di Psicosintesi terapeutica, took his degree in psychology at the University of Padova and teaches psychology and psychosynthesis.
Andrea studied with Roberto Assagioli in Firenze during 1971-1974 and with Piero Ferrucci until 1976. He also has a law degree from the University of Pisa.
Apart from teaching in Italy, he travels to Amsterdam, Madrid, South America, Indonesia and Stockholm to teach. In Stockholm he has been teaching since the PsykosyntesAkademin was founded in 1989. His special areas are meditation, transcultural studies, creativity and psychosynthesis in education.

Francesca Barbagli (IT)

Clinical psychologist trained in Psychosynthesis and a drama teacher.
Combining her psychological and artistic skills, she developed a method of psychological integration and body work called “The Psychosynthesis Theater”.
She is Coordinator of the Scientific Committee of the Verso Foundation, for which she takes care of projects in the educational field.
She is also co-founder and collaborator of the “Arezzo Psicosintesi” Association, where she leads training groups in Psychosynthesis.
She is a trainer in the Academy of Psycho-energy of the “Community of Living Ethics” Association where she also taught in the School of Human Typology according to Psychosynthesis.
She is trained in Multidimensional Psychology with Gordon Davidson at the Center for Visionary Leadership – California and collaborates with B-Motion Business Company Consulting in the animation of the Transition Academy and leaded some workshops about Empathy and Self Awareness for Best Western Italy and L’Oreal Italy.

Philip Bäckmo

Legitimerad psykoterapeut, Diplomerad psykosyntesterapeut PSA®, lärare och handledare
Philip är legitimerad psykoterapeut i integrativ relationell psykoterapi och har en vidareutbildning inom existentiell psykoterapi samt  handledarutbildning genom SAPU. Philip utbildade sig vid Stiftelsen PsykosyntesAkademin åren 2004-2008 och har undervisat vid akademin sedan 2014, Philip är ansvarig lärare för terapeututbildningens Klientarbete under handledning (KUHL). Philip arbetar även som psykoterapeut i egen praktik i Växjö och författare till flera böcker, bland annat Psykosyntes – en introduktion till teori och metod (2021, Studentlitteratur)
Philips utbildningsbakgrund omfattar en Fil kand i filosofi och psykologi med en fil mag i ekonomi. 

Lars Carlsson

Legitimerad psykoterapeut, (steg 2 SAPU) och beteendevetare. Dipl. Gestaltterapeut vid Gestalt Akademin i Skandinavien samt PG Dip i Psykoterapi vid Derby University.

Lars har arbetat som psykoterapeut, handledare och ledarskapscoach ett flertal år. Innan dess arbetade han i idéburna och medlemsstyrda organisationer med människor i utsatta situationer både i Sverige och internationellt. Under en period arbetade Lars inom den psykiatriska vården och som handledare och coach åt läkare och chefer inom Landstinget. Han har många års erfarenhet av att arbeta i högre chefsbefattningar, bland annat som Sverigechef för Rädda Barnen. Lars har också arbetat för Röda Korset i 12 år, som flykting- och folkrättschef. Verksam som styrelseledamot och utbildningsterapeut inom Gestalt Akademin i Skandinavien och undervisar i gestaltpsykologi på PsykosyntesAkademins terapeututbildning. 

Åke Chadell

Diplomerad psykosyntesterapeut PSA®, handledare, lärare.
Åke har en bakgrund från Handelshögskolan i Stockholm och har arbetat som managementkonsult på SIAR.
Åke har haft egen mottagning som terapeut, varit handledare för andra terapeuter. Förutom att vara lärare vid PsykosyntesAkademin är han konsult och delägare i konsultföretaget Public Partner, ett företag som arbetar främst med politiskt styrda organisationer.

Som lärare har Åke valt att fokusera på att utbilda i ämnen som mer direkt berör transpersonell psykosyntes, men även grupprocesser, gruppdynamik och livet i grupp.

Angelika Dilschmann

Diplomerad psykosyntesterapeut PSA®, handledare och lärare.
Angelika Dilschmann är sedan 1999 verksam som psykosyntesterapeut och handledare för såväl personlig som professionell utveckling. Hon är även utbildad i bioenergetics, en kroppsorienterad terapiform. Angelika är lärare på den veckolånga grundkursen Essentials och leder ”Relationsgrupperna” under den tvååriga grundutbildningen.

Angelika har sedan 1980 varit verksam som konsult med inriktning på förändringsprocesser, lärande, kommunikation, ledarskap, relationer på arbetsplatsen samt chefsstöd. Exempel på skrifter/böcker Angelika publicerat är: Lärandebok; lärande, delaktighet och förändringsarbete», Omtanke och struktur – om ledarskap och medarbetarnas hälsosamt», Produktiv reflektion – lönsamma samtal på arbetsplatsen».

Linda Dyrefelt

Dipl Psykosyntesterapeut PsIFil Kand Psykologi, Samtalsterapeut psykodynamisk inriktning Steg 1

Linda är diplomerad psykosyntesterapeut med två års vidareutbildning i psykosyntes på The Psychosynthesis Trust i London. Hon har en steg 1-utbildning i psykodynamisk terapi, en kandidat i psykologi, och vidareutbildar sig till leg. psykoterapeut i integrativ terapi på SAPU. Linda har varit gruppterapeut, lärare respektive studierektor på PsI.

Hon har egen praktik sedan 2009 för enskilda och grupper i personlig utveckling, psykosyntesterapi, drömmar samt sorgbearbetning.

Linda har en bakgrund i kulturvärlden där hon arbetat med rösten i sång och tal, allt från att vara jazzsångerska i Frankrike, till att som inläsare tala in 200 talböcker.

För Linda är djupt terapiarbete som att musicera tillsammans, att lyssna in en själ och öppna för de klanger som vill ljuda.

Lena Ekwing

Diplomerad psykosyntesterapeut PSA, handledare och lärare.
Certified Coach, lCF.

Sedan början av 2000-talet är Lena verksam som psykosyntesterapeut, handledare och coach i egen praktik i Göteborg.
Lena är lärare på grundkursen Essentials och handleder elevterapeuter i deras klientarbete.
Hon har tidigare varit engagerad i olika roller på Psykosyntes Institutet i Göteborg, bland annat som kursledare och gruppterapeut för elever vid Institutets utbildningar.
Som delägare i ekwing&ekwing arbetar hon även som coach till företagsledare och har genomfört längre företagsinterna ledarutvecklingsprogram, samt kurser/workshops inom fältet för personlig utveckling.
I sina olika roller vill Lena skapa rum för reflektion och inspirera och stödja både personlig och professionell utveckling.

David S. Elliott (US)

Psychologist, psychotherapist, author, consultant & trainer.
David received his Ph.D. in Psychology from Harvard University in 1989. Author of the highly acclaimed “Attachment Disturbances in Adults – Treatment for Comprehensive Repair” together with Daniel P. Brown. He is a former President of the
Rhode Island Psychological Association (USA), and is on the faculty of the International School for Psychotherapy, Counseling and Group Leadership, in St. Petersburg, Russia and of PsykosyntesAkademin, Stockholm. As a clinical psychologist, he has a psychotherapy practice in Providence, Rhode Island, and also consults internationally.

Psykosyntes - Anna Escardó

Anna Escardó

Diplomerad psykosyntesterapeut PSA®, handledare.
Annas bakgrund är bland annat från finansvärlden och från restaurangbranschen där hon varit egen företagare. Sedan 2012 arbetar Anna med psykosyntes i olika former. Hon arbetar i Katarina församling (Svenska kyrkan) där hon både leder en arbetsgrupp och verkar i församlingens terapeutiska arbetsfält och tar klienter i egen praktik. 
Annas utgångspunkt är att en människa alltid är så mycket mer än det vi först ser. Hon vill bidra till att psykosyntesen sprids som ringar på vattnet.

Helmuth Klingenberg

Legitimerad psykolog, diplomerad gestaltterapeut, lärare.
Helmuth är legitimerad psykolog och har arbetat inom skola, barnpsykiatri och familjerådgivning.

Efter utbildningen till gestaltterapeut startade han egen verksamhet. Helmuth har sedan dess arbetat med individualterapi, parterapi och handledning och lett grundkurser i gestaltterapi. Han är också verksam som lärare vid Gestaltakademin och sedan många år som lärare i gestaltterapi vid PsykosyntesAkademin.

Anna Konrad (lärarkandidat)

Diplomerad Psykosyntesterapeut
Utöver sin erfarenhet som psykosyntesterapeut har anna en bakgrund inom professionell dans, vilket adderar en dimension till hennes terapeutiska arbete. 

Giel Luichjes (NL)

Legitimerad psykolog/psykoterapeut, psykosyntesterapeut, lärare.
Giel Luichjes is working as a psychotherapist in Amsterdam in private practice. He has specialised in working with gender and sexuality, including sexual abuse and violence. Giel is a Psychosynthesis trainer in Sweden and The Netherlands.

He has a special interest in existential psychotherapy and social constructivism in trying to understand complex social phenomena and more down to earth: the dynamics in human relations.

Fredrik Lundh

Legitimerad psykoterapeut, diplomerad psykosyntesterapeut PSA®, handledare och lärare.
Fredrik är diplomerad psykosyntesterapeut, legitimerad psykoterapeut och handledarutbildad. Han har arbetat som psykosyntesterapeut sedan 1992, som lärare och kursledare vid PsykosyntesAkademin sedan 1998. Han handleder också terapeutelever i deras klientarbete. År 2000-2005 var han skolans rektor.

Fredrik arbetar till vardags som privatpraktiserande psykoterapeut och handledare, och handleder också inom psykiatrin och socialtjänsten.

Rosie Manton (UK/ES)

Psychosynthesis psychotherapist and teacher
Rosie Manton BA trained at the Psychosynthesis and Education Trust London in 1984 under the direction of Lady Diana Whitmore, and has been Senior Trainer at the Psykosyntes Akademin from its inception.

She has a background in movement and dance (Laban based), and trained in 5 Rhythms creative dance with Gabrielle Roth. She also trained in Holotropic Breathwork with Stanislav Grof.

She brings a body-based bias into her teachings at the Akademin, and works at the Psykosyntes Institutet in Gothenburg, and at the Trust in London.

She has a strong leaning towards the transpersonal, to help reveal the full potential of all those with whom she works.

Alberto Nannicini (IT)

Licensed Psychotherapist, Psychosynthesis (SIPT)
Alberto graduated in medicine in Florence, Italy and first started out by practicing as a physician. Later on he met with Psychosynthesis and thus also became a licensed psychotherapist by studying at the Scuola di Psicoterapia Psicosintetica (S.I.P.T.) in Florence at the time at which Massimo Rosselli was President and School Director. Currently, he is vice-Director of that School, in which he teaches. He holds particular interest in psychosomatic medicine, biopsychosyntesis and transpersonal psychology.

Psykosyntes - Nina Sterckx

Nina Sterckx

Diplomerad psykosyntesterapeut PSA®
Nina har under 20 år verkat som gymnasielärare, där hon blivit både berörd, utmanad och haft elevernas personliga utveckling som drivkraft. Längtan efter djupare processer ledde till PsykosyntesAkademin där hon diplomerades 2015. Syntesen av lärare och terapeut i kombination med längtan att få komma till uttryck och bidra till andras växande är hennes stora drivkraft.

Veronica Stjernborg

Diplomerad psykosyntesterapeut PSA®
Veronica har en teknisk utbildning i grunden och vidare en kandidatexamen inom Innovation, förändringsledning och organisationsteori.
Veronica har en lång bakgrund som managementkonsult. Intresset för människan och individen och ledde henne till psykosyntesen och idag arbetar Veronica som ledare i en större organisation, där hon också coachar både individer och grupper samt arbetar med ledarskapsutveckling. Veronica är verksam som privatpraktiserande Psykosyntesterapeut.

Linda Thörn Elliott

Diplomerad psykosyntesterapeut PSA®, handledare, lärare.
Förutom att vara lärare och handledare på PsykosyntesAkademin arbetar Linda sedan 1998 med klienter i personlig utveckling/psykosyntesterapi. Linda har konstnärlig bakgrund med en MFA-examen från Konstfack 1993. Hon ser även det inre arbetet som en djupt kreativ process.

Linda anordnar även retreat-dagar (andhämtningsdagar) i stillhet, medveten närvaro och meditation. Hon har också flera års erfarenhet av arbete med människor inom psykiatrisk öppen- och slutenvård (Psykiatrin Södra).

Piero Ferrucci (IT), Associated teacher

Psychotherapist, philosopher, author, lecturer and teacher.
Piero took his degree from the University of Torino and studied directly with Roberto Assagioli in Firenze. After the death of Assagioli, Piero has been instrumental in the sorting and preservation of the lectures, seminars and notes by Roberto Assagioli in the Archive Assagioli.

He has had a psychotherapy practise for the past thirty-five years in his studio in Fiesole, overlooking the hills around Firenze. He is the author of numerous books, among others ”What we may be”, ”The power of Kindness”, ”Beauty and the Soul” and ” Our Inner Will”. He teaches in several European countries.

Är du intresserad av att veta mer?