Roberto Assagioli

och det friska i människan

Roberto Assagioli (1888-1974)
En föregångare inom humanistisk och transpersonell psykologi

Under sin läkarutbildning intresserade han sig för Freuds psykoanalys och var tänkt som den som skulle introducera psykoanalys i Italien. Men han påverkades också starkt av sitt intresse för filosofi och för människans själ, och det blev snabbt tydligt att hans människosyn skilde sig från Freuds på viktiga punkter. Genom hela sitt yrkesliv fortsatte han att värdesätta den psykoanalytiska djup-psykologin, samtidigt som han betonade att det är minst lika viktigt att utveckla en höjd-psykologi som studerar människors utvecklingsmöjligheter. Han kallade sin metod för psykosyntes, och hans vision var att det skulle bli en tradition som kan inkludera en förståelse av hela människan, både djupet och höjden.

Åren under och efter andra världskriget var en svår tid för Assagioli. Hans institut tvingades stänga, och han fängslades under en period av den fascistiska regimen som ansåg att hans tankar var alltför pacifistiska. Efter tiden i fängelse tvingades han hålla sig gömd med sin familj under mycket enkla förhållanden, och han förlorade sitt enda barn i tbc, förmodligen som en konsekvens av strapatserna. Den här perioden hade en djup inverkan på hans syn på vikten av att behålla sin integritet och välja sitt förhållningssätt till sådant i livet som inte går att undvika.

De sista decennierna i Roberto Assagiolis liv blev kanske de allra mest produktiva. Den hoppfulla människosyn som han alltid stått för fick ett större genomslag, bland annat genom företrädare som Abraham Maslow och Carl Rogers, och Assagioli själv omgavs av studenter från många olika länder. Flera av dessa elever till Assagioli grundade utbildningsinstitut i sina hemländer, som USA och England. Ett av dessa tidiga institut som Roberto Assagioli själv var med och startade är Psychosynthesis and Education Trust i London, som sedan gjorde det möjligt för Psykosyntesakademin att starta sin verksamhet 1989 och som än idag är en av våra viktigaste samarbetspartners.

Arkiv