Om oss

Stiftelsen PsykosyntesAkademin

”Låt oss försöka läka de allvarliga skador som mänskligheten för närvarande lider av och inse att vi kan lämna ett bidrag till att skapa en ny civilisation, karakteriserad av en harmonisk integrering och samverkan och genomsyrad av syntesens anda.”

/Roberto Assagioli

PsykosyntesAkademin drivs i stiftelseform och verksamhetens grundläggande syfte är att förmedla psykosyntesens metoder och tekniker till elever och kursdeltagare. På så vis bidrar vi till att öka människors självkännedom och livskvalitet, samt inspirerar till nya vägval och utökade yrkesfält.

Som stiftelse är vi registrerade hos Länsstyrelsen och vår verksamhet är utan vinstintresse eller krav på finansiell avkastning. Kursavgifter går oavkortat in till verksamhetens fortsatta arbete med att förmedla och utveckla psykosyntes och stärka de kvalitéer som bidrar till en medmänskligare värld.

Vi erbjuder en djupgående och heltäckande psykosyntesutbildning. Våra rötter går ända tillbaka till grundarens, Roberto Assagioli, tankar om de sju fundamentala byggstenarna i en psykosyntesutbildning:

”While Psychosynthesis is offered as a synthesis of various therapies and educational approaches, it is well to keep in mind that it possesses its own original and central essence. This is so as not to present a diluted and distorted version, or one overcoloured by the concepts and tendencies of the various contemporary schools. Certain fundamental facts exist, and their relative conceptual elaboration, deep experience and understanding are central, and constitute the sine qua non of psychosynthetic training:

These experiences are:
1. disidentification
2. the personal self, or ’I’
3. the Will; strong, skilful, good
4. the Ideal Model
5. synthesis (in its various aspects)
6. the superconscious
7. the Transpersonal Self (in most cases, it is not possible to have a complete experience, but it is a good idea to have a certain theoretical knowledge o fits characteristic and the experience of a guide)”.

PsykosyntesAkademin

Sveriges första institut för personlig utveckling och professionellt växande med psykosyntes som grund. Stiftelsen PsykosyntesAkademin grundades år 1989. Verksamheten drivs fortfarande i stiftelseform.

Läs mer»

Vision ”en medmänskligare värld”

Synen på människan som en helhet genomsyrar våra utbildningar och kurser. Kroppens signaler med förnimmelser och känslor, sinnenas närvaro, tankens förmåga till reflektion, intuitionens guidande kunskap och viljan som jagets styrande funktion, allt inkluderas i vårt pedagogiska upplägg där upplevelse, reflektion och konkretisering är viktiga perspektiv.

Läs mer»

Etisk nämnd

All personal som arbetar med våra studerande – lärare, handledare, terapeuter och skolledning – samt terapeuter under utbildning, skall följa skolans ”Etiska ramverk för god praxis inom psykosyntes”. Ramverket innefattar riktlinjer för god standard på utövande och omsorg om klienten och sig själv som terapeut.

Läs mer»

Ledning och administration

Läs mer om oss som arbetar på stiftelsens kansli. Vill du kontakta någon av oss via e-post, skriv förnamn.efternamn@psykosyntesakademin.se

Läs mer»

Styrelsen

Stiftelsen PsykosyntesAkademins organisation. Vi har en styrelse bestående av fem ledamöter.

Läs mer»

PsykosyntesAkademins lärare

Vi har höga kvalitetskrav på vår verksamhet. Alla schemalagda utbildningstimmar leds av vårt team av svenska och internationella högt kvalificerade och erfarna lärare, som alla har minst 10-25 års erfarenhet av psykosyntes.

Läs mer»