23 mars, 2024
 • Intro till etik i terapeutisk praktik (ONLINE), 23 mars, 2024  09:00 - 17:00,

  Lärare Philip Bäckmo

5 april, 2024
 • Att börja med klienter, 5 april, 2024  09:00 - 12:00,

  Lärare Fredrik Lundh

 • Klientarbete/teori #4, 5 april, 2024  13:00 - 20:30,

  Lärare Angelika Dilschmann

6 april, 2024
 • Klientarbete under handledning #4, 6 april, 2024  09:00 - 17:30,

  Lärare Philip Bäckmo och Anna Escardó

7 april, 2024
 • Klientarbete under handledning #4, 7 april, 2024  09:00 - 16:00,

  Lärare Philip Bäckmo och Anna Escardó

8 april, 2024
 • Grupprocess, 8 april, 2024  09:00 - 17:00,

  Lärare Åke Chadell

24 maj, 2024
 • Klientarbete /teori #5, 24 maj, 2024  13:00 - 20:30,

  Lärare Fredrik Lundh

25 maj, 2024
 • Klientarbete under handledning #5, 25 maj, 2024  09:00 - 17:30,

  Lärare Philip Bäckmo och Anna Escardó

26 maj, 2024
 • Klientarbete under handledning #5, 26 maj, 2024  09:00 - 16:00,

  Lärare Philip Bäckmo och Anna Escardó

4 oktober, 2024
 • Den terapeutiska relationen, 4 oktober, 2024  13:00 - 20:30,

  Angelika Dilschmann

5 oktober, 2024
 • Den terapeutiska relationen, 5 oktober, 2024  09:00 - 17:30,

  Angelika Dilschmann

6 oktober, 2024
 • Den terapeutiska relationen, 6 oktober, 2024  09:00 - 16:00,

  Angelika Dilschmann

9 november, 2024
 • Etik i terapeutisk praktik, 9 november, 2024  09:00 - 17:30,

  Philip Bäckmo

10 november, 2024
 • Etik i terapeutisk praktik, 10 november, 2024  09:00 - 16:00,

  Philip Bäckmo

6 december, 2024
 • Att arbeta med den transpersonella dimensionen, 6 december, 2024  13:00 - 20:30,

  Philip Bäckmo

7 december, 2024
 • Att arbeta med den transpersonella dimensionen, 7 december, 2024  09:00 - 16:30,

  Philip Bäckmo

8 december, 2024
 • Att arbeta med den transpersonella dimensionen, 8 december, 2024  09:00 - 16:00,

  Philip Bäckmo

11 januari, 2025
 • Psykopatologi och diagnostik del 1, 11 januari, 2025  09:00 - 17:30,

  Fredrik Lundh

12 januari, 2025
 • Psykopatologi och diagnostik del 1, 12 januari, 2025  09:00 - 16:00,

  Fredrik Lundh

7 februari, 2025
 • Psykopatologi och diagnostik del 2, 7 februari, 2025  13:00 - 20:30,

  Fredrik Lundh

8 februari, 2025
 • Psykopatologi och diagnostik del 2, 8 februari, 2025  09:00 - 17:30,

  Fredrik Lundh

9 februari, 2025
 • Psykopatologi och diagnostik del 2, 9 februari, 2025  09:00 - 16:00,

  Fredrik Lundh

1 mars, 2025
 • Treating attachment insecurity in adults #1, 1 mars, 2025  09:00 - 17:30,

  David Elliott & Linda Thörn Elliott

2 mars, 2025
 • Treating attachment insecurity in adults #1, 2 mars, 2025  09:00 - 16:00,

  David Elliott & Linda Thörn Elliott

11 april, 2025
 • Soul Pathology - Psychopathology from a psychosynthesis perspective, 11 april, 2025  13:00 - 12 april, 2025  08:30,

  Alberto Nannicini

12 april, 2025
 • Soul Pathology - Psychopathology from a psychosynthesis perspective, 12 april, 2025  09:00 - 17:30,

  Alberto Nannicini

 • Soul Pathology - Psychopathology from a psychosynthesis perspective, 11 april, 2025  13:00 - 12 april, 2025  08:30,

  Alberto Nannicini

13 april, 2025
 • Soul Pathology - Psychopathology from a psychosynthesis perspective, 13 april, 2025  09:00 - 16:00,

  Alberto Nannicini

2 maj, 2025
 • Att arbeta med sex och sexualitet i terapirummet, 2 maj, 2025  13:00 - 20:30,

  Giel Luichjes

3 maj, 2025
 • Att arbeta med sex och sexualitet i terapirummet, 3 maj, 2025  09:00 - 17:30,

  Giel Luichjes

4 maj, 2025
 • Att arbeta med sex och sexualitet i terapirummet, 4 maj, 2025  09:00 - 16:00,

  Giel Luichjes

23 maj, 2025
 • Familjesystem, 23 maj, 2025  13:00 - 24 maj, 2025  08:30,

  Lärare meddelas senare

24 maj, 2025
 • Familjesystem, 24 maj, 2025  09:00 - 17:30,

  Lärare meddelas senare

 • Familjesystem, 23 maj, 2025  13:00 - 24 maj, 2025  08:30,

  Lärare meddelas senare

25 maj, 2025
 • Familjesystem, 25 maj, 2025  09:00 - 16:00,

  Lärare meddelas senare

31 maj, 2025
 • Treating attachment insecurity in adults – del 2 (ONLINE), 31 maj, 2025  14:30 - 17:30,

  David Elliott & Linda Thörn Elliott

6 juni, 2025
 • Från delpersonligheter till avidentifiering till syntes, 6 juni, 2025  13:00 - 20:30,

  Andrea Bocconi

7 juni, 2025
 • Från delpersonligheter till avidentifiering till syntes, 7 juni, 2025  09:00 - 17:30,

  Andrea Bocconi

8 juni, 2025
 • Från delpersonligheter till avidentifiering till syntes, 8 juni, 2025  09:00 - 16:00,

  Andrea Bocconi