6 september, 2024
 • Existentiella teman, 6 september, 2024  13:00 - 20:30,

  Lärare Giel Luichjes

7 september, 2024
 • Existensiella teman, 7 september, 2024  09:00 - 17:30,

  Lärare: Giel Luichjes

8 september, 2024
 • Existentiella teman, 8 september, 2024  09:00 - 16:00,

  Lärare: Giel Luichjes

4 oktober, 2024
 • Den terapeutiska relationen, 4 oktober, 2024  13:00 - 20:30,

  Angelika Dilschmann

5 oktober, 2024
 • Den terapeutiska relationen, 5 oktober, 2024  09:00 - 17:30,

  Angelika Dilschmann

6 oktober, 2024
 • Den terapeutiska relationen, 6 oktober, 2024  09:00 - 16:00,

  Angelika Dilschmann

9 november, 2024
 • Etik i terapeutisk praktik, 9 november, 2024  09:00 - 17:30,

  Philip Bäckmo

10 november, 2024
 • Etik i terapeutisk praktik, 10 november, 2024  09:00 - 16:00,

  Philip Bäckmo

5 december, 2024
 • Examinationsdag Coachutbildningen, 5 december, 2024  09:00 - 16:00,
6 december, 2024
 • Examinationsdag Coachutbildningen, 6 december, 2024  09:00 - 16:00,
 • Att arbeta med den transpersonella dimensionen, 6 december, 2024  13:00 - 20:30,

  Philip Bäckmo

7 december, 2024
 • Att arbeta med den transpersonella dimensionen, 7 december, 2024  09:00 - 16:30,

  Philip Bäckmo

8 december, 2024
 • Att arbeta med den transpersonella dimensionen, 8 december, 2024  09:00 - 16:00,

  Philip Bäckmo

11 januari, 2025
 • Psykopatologi och diagnostik del 1, 11 januari, 2025  09:00 - 17:30,

  Fredrik Lundh

12 januari, 2025
 • Psykopatologi och diagnostik del 1, 12 januari, 2025  09:00 - 16:00,

  Fredrik Lundh

7 februari, 2025
 • Psykopatologi och diagnostik del 2, 7 februari, 2025  13:00 - 20:30,

  Fredrik Lundh

8 februari, 2025
 • Psykopatologi och diagnostik del 2, 8 februari, 2025  09:00 - 17:30,

  Fredrik Lundh

9 februari, 2025
 • Psykopatologi och diagnostik del 2, 9 februari, 2025  09:00 - 16:00,

  Fredrik Lundh

1 mars, 2025
 • Treating attachment insecurity in adults #1, 1 mars, 2025  09:00 - 17:30,

  David Elliott & Linda Thörn Elliott

2 mars, 2025
 • Treating attachment insecurity in adults #1, 2 mars, 2025  09:00 - 16:00,

  David Elliott & Linda Thörn Elliott

11 april, 2025
 • Soul Pathology - Psychopathology from a psychosynthesis perspective, 11 april, 2025  13:00 - 12 april, 2025  08:30,

  Alberto Nannicini

12 april, 2025
 • Soul Pathology - Psychopathology from a psychosynthesis perspective, 12 april, 2025  09:00 - 17:30,

  Alberto Nannicini

 • Soul Pathology - Psychopathology from a psychosynthesis perspective, 11 april, 2025  13:00 - 12 april, 2025  08:30,

  Alberto Nannicini

13 april, 2025
 • Soul Pathology - Psychopathology from a psychosynthesis perspective, 13 april, 2025  09:00 - 16:00,

  Alberto Nannicini

2 maj, 2025
 • Att arbeta med sex och sexualitet i terapirummet, 2 maj, 2025  13:00 - 20:30,

  Giel Luichjes

3 maj, 2025
 • Att arbeta med sex och sexualitet i terapirummet, 3 maj, 2025  09:00 - 18:00,

  Giel Luichjes

4 maj, 2025
 • Att arbeta med sex och sexualitet i terapirummet, 4 maj, 2025  09:00 - 15:30,

  Giel Luichjes

23 maj, 2025
 • Familjesystem, 23 maj, 2025  13:00 - 20:30,

  Lärare Matt Shepheard

24 maj, 2025
 • Familjesystem, 24 maj, 2025  09:00 - 17:30,

  Lärare Matt Shepheard

25 maj, 2025
 • Familjesystem, 25 maj, 2025  09:00 - 16:00,

  Lärare Matt Shepheard

31 maj, 2025
 • Treating attachment insecurity in adults – del 2 (ONLINE), 31 maj, 2025  14:30 - 17:30,

  David Elliott & Linda Thörn Elliott

6 juni, 2025
 • Från delpersonligheter till avidentifiering till syntes, 6 juni, 2025  13:00 - 20:30,

  Andrea Bocconi

7 juni, 2025
 • Från delpersonligheter till avidentifiering till syntes, 7 juni, 2025  09:00 - 17:30,

  Andrea Bocconi

8 juni, 2025
 • Från delpersonligheter till avidentifiering till syntes, 8 juni, 2025  09:00 - 16:00,

  Andrea Bocconi