24 augusti, 2024
 • Uppstart, 24 augusti, 2024  09:00 - 17:30,

  Anna Escardó

25 augusti, 2024
 • Uppstart, 25 augusti, 2024  09:00 - 16:00,

  Anna Escardó

20 september, 2024
 • Psykosyntesterapi - teori & praktik, 20 september, 2024  13:00 - 20:30,

  Fredrik Lundh

21 september, 2024
 • Psykosyntesterapi - teori & praktik, 21 september, 2024  09:00 - 17:30,

  Fredrik Lundh

22 september, 2024
 • Psykosyntesterapi - teori & praktik, 22 september, 2024  09:00 - 16:00,

  Fredrik Lundh

18 oktober, 2024
 • Introduktion till psykopatologi, 18 oktober, 2024  13:00 - 20:30,

  Philip Bäckmo

19 oktober, 2024
 • Introduktion till psykopatologi, 19 oktober, 2024  09:00 - 17:30,

  Philip Bäckmo

20 oktober, 2024
 • Introduktion till psykopatologi, 20 oktober, 2024  09:00 - 16:00,

  Philip Bäckmo

22 november, 2024
 • Klientarbete/teori #1, 22 november, 2024  13:00 - 20:30,

  Angelika Dilschmann

23 november, 2024
 • Klientarbete/handledning #1, 23 november, 2024  09:00 - 17:30,

  Anna Escardó

24 november, 2024
 • Klientarbete/handledning #1, 24 november, 2024  09:00 - 16:00,

  Anna Escardó

13 december, 2024
 • Klientarbete/teori #2, 13 december, 2024  13:00 - 20:30,

  Fredrik Lundh

14 december, 2024
 • Klientarbete/handledning #2, 14 december, 2024  09:00 - 17:30,

  Anna Escardó

15 december, 2024
 • Klientarbete/handledning #2, 15 december, 2024  09:00 - 16:00,

  Anna Escardó

24 januari, 2025
 • Terapeutiska tekniker, 24 januari, 2025  13:00 - 20:30,

  Fredrik Lundh

25 januari, 2025
 • Terapeutiska tekniker, 25 januari, 2025  09:00 - 17:30,

  Fredrik Lundh

26 januari, 2025
 • Terapeutiska tekniker, 26 januari, 2025  09:00 - 16:00,

  Fredrik Lundh

21 februari, 2025
 • Klientarbete/teori #3, 21 februari, 2025  13:00 - 20:30,

  Angelika Dilschmann

22 februari, 2025
 • Klientarbete/handledning #3, 22 februari, 2025  09:00 - 17:30,

  Anna Escardó

23 februari, 2025
 • Klientarbete/handledning #3, 23 februari, 2025  09:00 - 16:00,

  Anna Escardó

22 mars, 2025
 • Introduktion till etik i terapeutisk praktik (ONLINE), 22 mars, 2025  09:00 - 17:00,

  Lärare meddelas senare

4 april, 2025
 • Att börja med klienter, 4 april, 2025  09:00 - 12:00,

  Fredrik Lundh

 • Klientarbete/teori #4, 4 april, 2025  13:00 - 20:30,

  Angelika Dilschmann

5 april, 2025
 • Klientarbete/handledning #4, 5 april, 2025  09:00 - 17:30,

  Anna Escardó

6 april, 2025
 • Klientarbete/handledning #4, 6 april, 2025  09:00 - 16:00,

  Anna Escardó

9 maj, 2025
 • Klientarbete/teori & Klientarbete under handledning #5, 9 maj, 2025  13:00 - 20:30,

  Fredrik Lundh

10 maj, 2025
 • Klientarbete/handledning #5, 10 maj, 2025  09:00 - 17:30,

  Anna Escardó

11 maj, 2025
 • Klientarbete/handledning #5, 11 maj, 2025  09:00 - 16:00,

  Anna Escardó