Efter snart 4 års utbildning står våra terapeuter redo att möta dig.

Psykosyntesakademin erbjuder en möjlighet att gå i terapi till ett förmånligt pris på 350-450 kr per timme beroende på elevens erfarenhetsnivå. Eleverna går i kontinuerlig handledning hos erfarna terapeuter med handledarutbildning och djup kännedom om psykosyntes. Eleverna är ansvarsförsäkrade och följer vårt etiska ramverk. Du måste ha fyllt 18 år. Du börjar med att beställa frågeformulär och intervju. Kostnaden är 400 kr och då ingår det första samtalet när du förmedlats till en terapeutelev. Du betalar direkt med Swish.

Vad händer sedan?
2: Konfidentiellt frågeformulär

Efter beställning får du inom ett par minuter e-post med ett konfidentiellt frågeformulär.

Formuläret innehåller frågor om din hälsa, din historia och familjebakgrund och om varför du söker terapi. Dina svar hanteras konfidentiellt.

3: Intervju

Inom 2-4 arbetsdagar blir du kontaktad för bokning av intervju med en leg. psykoterapeut som också är diplomerad psykosyntesterapeut. Samtalet sker under arbetstid (ej kvällar), i ett fysiskt möte i Stockholm eller vid behov via videomöte.

Syftet med samtalet är att så långt det är möjligt utröna om psykosyntes är den terapi som passar dig och om det är lämpligt att du går till en elev. Vi vill också kunna välja den elev som utifrån kompetens och bakgrund bäst kan möta dina behov.

4: Förmedling till terapeut och kostnadsfritt första samtal

Efter intervjun blir du kontaktad av den terapeutelev som vi bedömer lämplig och ni bokar ett första kostnadsfritt möte. Därefter är priset 350-450 kr per timme beroende på elevens erfarenhetsnivå.

Sök terapeut under utbildning

Om du vill kan du själv söka bland våra aktiva elever och komma med önskemål om vem du vill prata med. 

Läs om våra nu aktiva elever »

Sök Diplomerad Psykosyntesterapeut

Vill du hitta en diplomerad terapeut? 

Sök på Psykosyntesföreningens sida »