Bli handledare för individer och grupper

och stöd andra i sin professionella utveckling
Hitta en handledareLadda ner kursplan & anmäl intresse

PsykosyntesAkademins
HANDLEDARUTBILDNING 

I denna ettåriga utbildning utvecklar du kompetens och färdigheter för att handleda med psykosyntesens integrativa anslag. I många yrken är handledning en självklarhet eller ett krav. Handledning förknippas traditionellt med hjälpande yrken och vårdyrken, men är idag en självklarhet för allt fler chefer, ledare, lärare, coacher och konsulter. För att nämna några. Handledarutbildningen ger dig behörighet att handleda diplomerade psykosyntesterapeuter och terapeuter under utbildning.

Utbildningen omfattar 7 moduler med löpande skriftliga examinationsuppgifter och handledning på praktik som handledare – läs mer om möjligheten att gå i handledning till reducerat pris hos våra deltagare >>.

Modul 1: Att bli handledare

Modul 2: Ett relationellt perspektiv på handledning

Modul 3: Handledarens sju ögon

Modul 4: Reflekterande och etiskt förhållningssätt i handledning

Modul 5: Kreativa tekniker i handledning

Modul 6: Handledning i grupp

Modul 7: Transpersonellt och existentiellt perspektiv i handledning

Datum: Nästa start vintern 2024
Plats: Göteborg, med två seminarier i Stockholm

Pris: 39 000 kr + moms (inkluderar handledningstimmar)

Behörighetskrav: Diplomerad Psykosyntesterapeut från PsykosyntesAkademin eller PsykosyntesInstitutet eller motsvarande utbildning. Minst 600 timmars klientarbete i psykosyntesterapi eller annan motsvarande erfarenhet. Din ansökan följs upp med en antagningsintervju.

Examination: För diplomering krävs minst 40 h praktik som handledare. 
Utbildningen examineras löpande genom inlämningsuppgifter efter varje modul,
samt genom en avslutande handledningsfallstudie.

Lärare

Fredrik Lundh (kursansvarig)

Fredrik är leg. psykoterapeut och diplomerad psykosyntesterapeut samt handledarutbildad vid Sapu. Förutom lång erfarenhet av handledning med psykosyntesterapeuter så har Fredrik också handlett inom bl.a. psykiatri (öppenvård och slutenvård), socialtjänst, kyrkan och flyktingboenden.  Han håller också en årligen återkommande handledarutbildning för Stockholms stift.


Philip Bäckmo

Philip är leg. psykoterapeut och diplomerad psykosyntesterapeut samt handledarutbildad vid Sapu. Philip arbetar i en privat mottagning i Växjö med individer och par, samt har handledningsuppdrag inom öppenvården, på flytingboenden, inom själavård (Svenska kyrkan) samt erfarenhet av att handleda grupper och chefer inom näringslivet.


Angelika Dilschmann

Angelika är diplomerad psykosyntesterapeut samt handledarutbildad av lärare från The Psychosynthesis Trust i London. Angelika har lång erfarenhet av handledning med grupper av elever under utbildning till psykosyntesterapeuter, samt enskild handledning av elever och diplomerade psykosyntesterapeuter. Angelika har också lång erfarenhet av att arbeta med grupprocesser.


Cecilia Hörnell Sunar

Cecilia är leg. psykoterapeut, diplomerad psykosyntesterapeut och symboldramaterapeut, samt handledarutbildad vid Sapu och i Imago-handledning. Cecilia arbetar i en privat mottagning i Stockholm med individer och par, samt håller återkommande parterapikurser.