Vision ”en medmänskligare värld”

Synen på människan som en helhet genomsyrar våra utbildningar och kurser.

Vision ”en medmänskligare värld”

Synen på människan som en helhet genomsyrar våra utbildningar och kurser. Kroppens signaler med förnimmelser och känslor, sinnenas närvaro, tankens förmåga till reflektion, intuitionens guidande kunskap och viljan som jagets styrande funktion, allt inkluderas i vårt pedagogiska upplägg där upplevelse, reflektion och konkretisering är viktiga perspektiv.

Roberto Assagioli, skaparen av psykosyntes som en metod för mänsklig utveckling och helande, var i mångt och mycket före sin tid då han i psykosyntesens metoder och process inkluderade strävan efter ett högre syfte i människans sökande efter ett meningsfullt liv utöver den egna personlighetens utveckling.

Vår vision handlar därför om något större, något meningsfullt för oss alla. Det som börjar i det lilla hos människan som utvecklas och sedan växer i mellanmänskliga relationer. Det som blir till ringar på vattnet i grupper, i samhället och på så sätt sprider medkänsla och medmänsklighet i alltmer ökande cirklar.

Vår vision handlar om att vara ett relevant val för människor som vill leva ett mer medvetet, förankrat och meningsfullt liv, personligt och professionellt och bidra till en medmänskligare värld.

Vårt varumärkeslöfte

Mer är möjligt

Vårt varumärke är våra relationer och det löfte vi ger till elever, deltagare, lärare och andra intressenter.

Vårt löfte är att mer är möjligt och med det menar vi att oavsett vem du är och var du befinner dig i livet så finns alltid hoppet om förändring och möjlighet att förverkliga mer av det du saknar eller längtar efter.

Det vi erbjuder dig handlar om kunskap, att veta. Det handlar om attityder, att tycka. Det handlar om, potential, att tro. Och det handlar om beteende, att vilja.

Psykosyntesen brukar kallas en psykologi med själ och vilja. I det ligger kraften i våra utbildningar och kurser.

Mission

Vår mission är att göra mer för fler.

Genom att föra ut psykosyntesen i Sverige bidrar vi till ökad medvetenhet, medmänsklighet och handlingskraft – till nytta för såväl individer som företag, organisationer och samhället i stort.

Verksamhetsidé

Vi skapar vägen till ökad insikt om individers, organisationers och samhällets hela potential samt möjliggör individers kraft och förmåga att förverkliga den.

PsykosyntesAkademin erbjuder en kvalitetssäkrad utbildning väl förankrad i Roberto Assagiolis principer för psykosyntes. Våra utbildningar och kurser följer den så kallade vertikal strategin, definierad av Roberto Assagioli. För oss innebär det att varje individ har en djupt förankrad insikt om sin historia och sina livsmönster samt är redo att göra nya och medvetna val och bli den hen är ämnad att vara.

Arkiv

Är du intresserad av att veta mer?