Äkta möten: Psykosyntescirkel med Yvonne Kievad och Monika Lillevik (online)

Upplev kraften av personlig utveckling tillsammans med andra

Ett fristående erbjudande i samarbete mellan Stiftelsen Psykosyntesakademin och våra diplomerade terapeuter. Lite som TEDx eller Open Source – en plattform som samlar fria initiativ i en tydlig ram.

Psykosyntescirkel med Yvonne Kievad och Monika Lillevik

Här får du möjlighet att för en tid möta en grupp människor, som du i trygga omgivningar och utan prestationskrav kan dela dina tankar, känslor och upplevelser med. Du blir genuint bemött och hörd utan att bli värderad eller dömd.

Den här psykosyntescirkeln lämpar sig för dig som vill utforska ditt inre och dina relationer till omvärlden. Korta teoriavsnitt/inledande övningar och tid för processarbete kan ge dig insikter i livsmönster och verktyg för att arbeta med känslomässiga blockeringar för att kunna gå vidare.

En drivkraft att delta i denna samtals/processgrupp kan vara: längtan, nyfikenhet och utveckling. Men kan även vara: lidande, nöd och kris som har med personlig (psykologisk och/eller själslig) utveckling att göra. Denna psykosyntescirkel ger inte behandling av psykiatrisk diagnos. Du erbjuds inre vägledning, förståelse och utveckling för din personlighet, för att komma i kontakt med ditt unika jag.

Datum & tider: 17:30-20:30 fem gånger under våren 2021:
11/5, 18/5, 25/5, 1/6, 15/6

Plats: Online

Pris:

 • 2 000 kr för studerande, arbetssökande 
 • 4 000 kr för dig med vanlig ekonomi
 • 6 000 kr för dig med stadig ekonomi
 • Pris för företag 6 000 kr + 25% moms

Vi tillämpar principen “pay-it-forward” där du som har en stadig ekonomi ger möjlighet för någon annan att delta till ett lägre pris.

Förkunskapskrav: Inga. Du behöver dock svara på ett frågeformulär när du anmäler intresse. Detta för att avgöra om personlig utveckling i grupp är rätt för just dig, just nu.

Endast 6-8 deltagare per grupp så vänta inte för länge med din ansökan.

Dipl. Psykosyntesterapeut PsA®, hälsopedagog och fysisk behandlare, med erfarenhet som lärare och föreläsare. Monika har länge intresserat sig för inre och yttre resor och sökandet efter självet och mening. Samspelet mellan kropp och sinne använder hon som en väg till större insikter. Monika har tagit emot klienter i psykosyntesterapi sedan 2015 under devisen “Med dig i fokus”.

info@bodymindoslo.no

Monika Lillevik

Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®

Dipl. Psykosyntesterapeut PsA®, specialiserad på sorgbearbetning, medberoende och arbete i grupp för att förstå sina drömmar.

Yvonne har lång erfarenhet som inköpare i industri- och marknadsföringsföretag samt av företagsnedläggning och den stress och möjligheter det medför. Hjälper människor med gränssättning och vid förluster av olika slag. Yvonne tar emot klienter sen 1998.

yvonne@kievad.se

Yvonne Kievad

Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®

Ett fristående arrangemang: Så fungerar Arena Psykosyntesakademin

Fristående arrangemang av och med diplomerade psykosyntesterapeuter. Stiftelsen Psykosyntesakademin anger ramarna i ett kvalitetssystem och sköter viss administration. Arrangemangen genomförs självständigt av respektive arrangör.

 • Ett arrangemang på Arenan leds alltid av minst en Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®
 • Terapeuterna går i professionell handledning
 • Terapeuterna är medlemmar i yrkesföreningen Psykosyntesföreningen
 • Terapeuterna har en aktiv ansvarsförsäkring
 • Arrangemang på Arenan följer Psykosyntesföreningens etiska ramverk
 • Terapeuterna tillämpar klientsekretess och konfidentialitet
 • Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR

Är du diplomerad Psykosyntesterapeut PSA® och vill ta plats på arenan? Kontakta rektor så får du mer information.