Om att lyssna till ditt hjärta

Om att lyssna till ditt hjärta

Hjärtat är ett livsviktigt organ kroppen. Hjärtat har en viktig fysisk uppgift. I kroppen jobbar ditt hjärta ständigt med att göra sin uppgift som ett organ för transport av blod och syre. Det pumpar och slår. Vi är ibland medvetna om hjärtats slag men oftast inte....