Psykosyntesens idealmodell

Psykosyntesens idealmodell

Att arbeta med visuella bilder är en viktig teknik i psykosyntesens utvecklingsprocess. Vi bär inom oss olika självmodeller, som bilder av den vi är. Att medvetandegöra de inre självbilderna eller delpersonligheterna är ett första steg och ett mycket viktigt steg i...