Om självbilder och relationer

Om självbilder och relationer

Att utforska vem man är och hur man ser världen är en djup och stundtals krävande process. Det är ingenting man gör utan att verkligen vilja förstå mer av vad som format ens personlighet och veta vem man verkligen är, bortom alla tankar, handlingar och ord. ”It is not...