Grupp 27

Grundutbildning i Psykosyntes

Grupp 27 År 1 – hösten 2016 – hittar ingen info om detta

Juli

Augusti

September

Uppstart, Annika Sibring & gruppens mentor
Lördag 2, 09.00 – 17.30
Delpersonligheter, del 1
Söndag 3, 09.00 – 16.00

Delpersonligheter, del 2, & Ps typologi, Rosie Manton
Fredag 29, 13.00 – 20.30,
Lördag 30, 09.00 – 17.30
Söndag 1/10, 09.00 – 16.00

Oktober

Gruppen, Åke Chadell
Fredag 20, 13.00 – 20.30
Lördag 21, 09.00 – 17.30
Söndag 22, 09.00 – 16.00

November

Barndomen och det lägre omedvetna, del 1, Linda Thörn Elliott & David Elliott
Fredag 10, 13.00 – 20.30
Lördag 11, 09.00 – 17.30
Söndag 12, 09.00 – 16.00

Relationsgrupp 1A, Angelika Dilschmann
Lördag 25, 09.00 – 17.30
Söndag 26, 09.00 – 16.00

December

Relationsgrupp 1B, Angelika Dilschmann
Lördag 2, 09.00 – 17.30
Söndag 3, 09.00 – 16.00

Barndomen och det lägre omedvetna, del 2, Linda Thörn Elliott & David Elliott
Fredag 15, 13.00 – 20.30
Lördag 16, 09.00 – 17.30
Söndag 17, 09.00 – 16.00

Grupp 27 År 1 – våren 2017 – hittar ingen info om våren

Januari

Relationsgrupp 2A, Angelika Dilschmann
Lördag 6, 09.00 – 17.30
Söndag 7, 09.00 – 16.00

Relationsgrupp 2B, Angelika Dilschmann
Lördag 13, 09.00 – 17.30
Söndag 14, 09.00 – 16.00

Ps & the Body, Rosie Manton
Fredag 19, 13.00 – 20.30
Lördag 20, 09.00 – 17.30,
Söndag 21, 09.00 – 16.00

Februari

Interpersonal PS, del 1, Rosie Manton FLYTTAD PGA SJUKDOM,
Fredag 16, 13.00 – 20.30
Lördag 17, 09.00 – 17.30
Söndag 18, 09.00 – 16.00

Mars

Jaget, Fredrik Lundh
Fredag 23, 13.00 – 20.30
Lördag 24, 09.00 – 17.30
Söndag 25, 09.00 – 16.00

April

Viljan, del 1, Linda Thörn Elliott
Fredag 27, 13.00 – 20.30
Lördag 28, 09.00 – 17.30
Söndag 29, 09.00 – 16.00

Maj

Relationsgrupp 3A, Angelika Dilschmann
Lördag 12, 09.00 – 17.30
Söndag 13, 09.00 – 16.00

Relationsgrupp 3B, Angelika Dilschmann
Lördag 19, 09.00 – 17.30
Söndag 20, 09.00 – 16.00

Juni

Sexualitet, Giel Luichjes
Fredag 1, 13.00 – 20.30
Lördag 2, 09.00 – 17.30
Söndag 3, 09.00 – 16.00

Juni/juli
Interpersonal PS, del 1, Rosie Manton
Fredag 29, 13.00 – 20.30
Lördag 30, 09.00 – 17.30
Söndag 1/7, 09.00 – 16.00

(Gestaltmodulen genomförs nästa läsår)

OBS! PsykosyntesAkademin förbehåller sig rätten att vid oförutsedda händelser utanför vår kontroll ersätta namngiven lärare med annan lärare samt att ändra datum (och tider) för kurshelger.

Grupp 27 – År 2

Grupp 27 År 2 – hösten 2017

Augusti

Kreativ användning av smärta, kris och nederlag, Åke Chadell
Fredag 11, 13.00 – 20.30
Lördag 12, 09.00 – 17.30
Söndag 13, 09.00 – 16.00

Relationsgrupp 4A, Angelika Dilschmann
Lördag 26, 09.00 – 17.30
Söndag 27, 09.00 – 16.00

September

Relationsgrupp 4B, Angelika Dilschmann
Lördag 2, 09.00 – 17.30
Söndag 3, 09.00 – 16.00

Interpersonal PS, del 2, Mona Eriksson
Fredag 22, 13.00 – 20.30
Lördag 23, 09.00 – 17.30
Söndag 24, 09.00 – 16.00

Oktober

Viljan, del 2, Linda Thörn Elliott
Fredag 13, 13.00 – 20.30
Lördag 14, 09.00 – 17.30
Söndag 15, 09.00 – 16.00

November

Relationsgrupp 5A, Angelika Dilschmann
Lördag 11, 09.00 – 17.30
Söndag 12, 09.00 – 16.00

Relationsgrupp 5B, Angelika Dilschmann
Lördag 18, 09.00 – 17.30
Söndag 19, 09.00 – 16.00

December

Visualisering och symbolarbete, Åke Chadell
Fredag 8, 13.00 – 20.30
Lördag 9, 09.00 – 17.30
Söndag 10, 09.00 – 16.00

Grupp 27 År 2 – våren 2018

Januari

Självförverkligande och psykologiska störningar, del 1, Åke Chadell
Fredag 12, 13.00 – 20.30
Lördag 13, 09.00 – 17.30
Söndag 14, 09.00 – 16.00

Februari

Självförverkligande och psykologiska störningar, del 2, Åke Chadell
Fredag 2, 13.00 – 20.30
Lördag 3, 09.00 – 17.30
Söndag 4, 09.00 – 16.00

Global, Linda Thörn Elliott
Fredag 23, 13.00 – 20.30
Lördag 24, 09.00 – 17.30
Söndag 25, 09.00 – 16.00

Mars

Medveten närvaro (terapeutiska färdigheter), Mona Eriksson
Fredag 16, 13.00 – 20.30
Lördag 17, 09.00 – 17.30
Söndag 18, 09.00 – 16.00

April

Ps & Meditation, Andrea Bocconi
Fredag 13, 13.00 – 20.30
Lördag 14, 09.00 – 17.30
Söndag 15, 09.00 – 16.00
(Datum ändras okt 2017)

Maj

PS & kreativitet, Linda Thörn Elliott
Fredag 25,13.00 – 20.30
Lördag 26, 09.00 – 17.30
Söndag 27, 09.00 – 16.00
Måndag 28, 09.00 – 17.00 Grupprocess Åke Chadell

Juni

The Ways to the Self, Åke Chadell & Rosie Manton
Onsdag 13 – Söndag 17, (5 dagar)

OBS! PsykosyntesAkademin förbehåller sig rätten att vid oförutsedda händelser utanför vår kontroll ersätta namngiven lärare med annan lärare samt att ändra datum (och tider) för kurshelger.