Korta kurser och workshops

Med potential att få dig att växa som individ

I egen regi eller genom plattformen Arena Psykosyntesakademin, erbjuder vi kortare kurser och workshops både för dig som är nyfiken på psykosyntes och som fortbildning till diplomerade terapeuter och terapeuter från andra inriktningar. 

Kommande arrangemang på Arena Psykosyntesakademin

Kommande psykosyntescirklar på Arena Psykosyntesakademin

13 mars, 2024
 • Introduktion till Psykosyntes (informationsmöte), 13 mars, 2024  11:30 - 13:00,

  Online eller på plats

18 april, 2024
 • Årsmöte PSF, 18 april, 2024  18:00 - 19:00,
19 april, 2024
 • Introduktion till Psykosyntes (informationsmöte), 19 april, 2024  11:30 - 13:00,

  Online eller på plats

17 maj, 2024
 • Introduktion till Psykosyntes (informationsmöte), 17 maj, 2024  11:30 - 13:00,

  Online eller på plats

5 juni, 2024
 • Essentials PSA® Stockholm 5 dagars intensivkurs, 5 juni, 2024 - 9 juni, 2024  ,

  Lärare Linda Thörn Elliott och Angelika Dilschmann

26 juni, 2024
 • Essentials PSA® Internat Mullsjö 5 dagars intensivkurs, 26 juni, 2024 - 30 juni, 2024  ,

  Lärare: Linda Dyrefelt & Nina Sterckx

7 augusti, 2024
 • Essentials PSA® Stockholm 5 dagars intensivkurs, 7 augusti, 2024 - 11 augusti, 2024  ,

  Lärare Nina Sterckx & Fredrik Lundh

20 september, 2024
 • World Day of Psychosynthesis, 20 september, 2024  18:00 - 19:00,
16 oktober, 2024
 • Essentials PSA® Stockholm 5 dagars intensivkurs, 16 oktober, 2024 - 20 oktober, 2024  ,

  Lärare: Nina Sterckx och Anna Escardó

 

Arkiv