Leadership Essentials®

- din unika väg som ledare

Leadership Essentials® – din unika väg som ledare.

En femdagars personlig ledarskapskurs i det inre ledarskapet, baserad på psykosyntes som teoretisk grund med tillägg av neuroledarskap, mindfulness och positiv psykologi.

Start våren 2020.

För dig som vill nå ökad:

• Insikt om hur inre omedvetna antaganden formar den egna självbilden
• Insikt om den egna självbildens påverkan på ledarskapet
• Insikt om inre dilemman och hur dessa utspelas i relationer mellan människor
• Förståelse för individ, tillhörighet och sammanhang
• Förmåga att leda dig själv och andra
• Medvetenhet och kontakt med din egna inre vilja
• Medvetenhet och närvaro i vardagen.

Målgrupp:
• Ledare i en bred bemärkelse, dvs ledare av människor och projekt.
• Ledare från alla typer av organisationer som näringsliv, offentlig sektor, ideell sektor, den akademiska världen och föreningsområdet.Målsättning med kursen
:
Stärka inre ledarskap för att navigera i en komplex värld.
Kursen ger behörighet till vår 2-åriga grundutbildning.

Kursbeskrivning:
Du kommer få jobba med dig själv genom att uppleva och utforska dina mönster under inspirerande övningar. Den upplevelsebaserade pedagogiken ger unika möjligheter att fördjupa den egna självkännedomen. Inte minst kommer de ömma och unika punkterna bli tydliga för dig.
Du börjar bekanta dig med några av dina livsmönster och hur du förhåller dig till andra.
Du får en inblick i vad som eventuellt begränsar dig.
Du kommer få överbrygga erfarenheter mellan dig som person och din roll och få hjälp att se den kopplingen tydligare.
Du kommer få tid att reflektera och sätta ord på upplevelser och mentalisera med hjälp av teori från neuropsykologi, socialpsykologi och existentiell psykologi samt från fält- och systemteori.
Du kan få inspiration att ta nya steg mot att förverkliga din potential.
Du kommer att få syn på och förhålla dig till de andra gruppmedlemmarna, och lära av deras erfarenheter och förhållningssätt samt hur de påverkar dig.

Kursinnehåll:
• Personlighet och interpersonella relationer
• Kropp, känslor, tankar i balans
• Jaget och Mindfulness
• Individuella samtal och observationer
• Tvådimensionellt växande och att sätta mål med mening
• Inre ledarskap och värderingar
• Vilja med riktning och mål

Verktyg och metoder du får med dig hem:
• Mindfulness och meditation
• Sätt att skapa bättre lyssnande
• Feedbackmodell
• Positiva frågor till vardagens fält
• Att arbeta aktivt med medkänsla
• Förhållande till svagheter egna och andras

Kursledare

Angelika Dilschmann, erfaren terapeut, handledare och en av huvudlärarna vid Stiftelsen PsykosyntesAkademin där hon bland annat är lärare på grundkursen ”Essentials®”. Hon leder också ”Relationsgrupper” under den tvååriga grundutbildningen. Angelika diplomerades som psykosyntesterapeut PSA® 1999 och har sedan dess arbetat både som terapeut med egna klienter och som lärare och handledare vid PsykosyntsAkademin. Hon har dessutom mångårig erfarenhet av konsultverksamhet och har publicerat flertalet böcker.

Anna Thurdin Hedblad har särskilt fokus på ledarskaps- och systemfrågor. Anna har en Master i systemiska konstellationer för organisationer från Hellinger Institute i Nederländerna, är sedan 2010 diplomerad psykosyntesterapeutPSA® samt har en MSc från Handelshögskolan i Stockholm där hon idag fungerar som kursledare och coach. Anna är erfaren  terapeut och är sedan femton år aktiv som organisationskonsult i svenska och globala organisationer. 

Upplägg:
Minimum 10 och max 20 deltagare.
Kursdagarna är långa och intensiva, inklusive två längre pauser för lunch (1,5 timme) och middag (1 timme) och kortare pauser på för- och eftermiddag då fika med frukt och smörgås ingår. Måltider ordnar man själv, antingen genom medhavd mat eller genom att gå till något av de trevliga och enklare ställena i närheten.

Tid och plats:
Start våren 2020. Kontakta oss.
Dag 1 9.30-21.00
Dag 2 9.00- 21.00
Dag 3 9.00-21.00
Dag 4 9.00-18.00
Dag 5 9.00-12.00
Stiftelsen PsykosyntesAkademin, Tengdahlsgatan 32, 2tr, Stockholm
Mer information följer när anmälan är mottagen och kursavgift betald. Kursintyg utfärdas efter genomförd kurs.

Kursavgift:
24 400 (inkl moms privatbetalande)
24 400 (plus moms företagsbetalande)

Referens:
“Genom att vara en del av en grupp och ta del av allas utveckling så har det haft en “turboeffekt” på min egen utvecklingsresa. Lärarna har en otrolig förmåga att möta individer och gruppen i sina processer och verkligen bidra till att varje möte blir intressant och utvecklande.”
/Jonas Nyman, deltagare på Essentials 2011.

Välkommen med din ansökan!
Stiftelsen PsykosyntesAkademin

Är du intresserad av att veta mer?