T9

Professionell utbildning till Psykosyntesterapeut, PsA

T9 År 3 (T-linjens första år) – hösten 2017

Juli

Augusti

Uppstart, Mona Eriksson
Lördag 19, 09.00 – 17.30
Söndag 20, 09.00 – 16.00

September

Klientarbete/teori, Mona Eriksson
Fredag 8, 13.00 – 20.30
Lördag 9, 09.00 – 17.30
Söndag 10, 09.00 – 16.00

Oktober

Introduktion till psykopatologi, Fredrik Lundh
Lördag 21, 09.00 – 17.30
Söndag 22, 09.00 – 16.00

November

Gestalttekniker, Helmuth Klingenberg
Fredag 3, 13.00 – 20.30
Lördag 4, 09.00 – 17.30
Söndag 5, 09.00 – 16.00

December

Klientarbete/teori, Fredrik Lundh
Fredag 1, 13.00 – 20.30

Klientarbete under, handledning 1. Ansvarig handledare: Nina-Ch Ericsdotter
Lördag 2, 09.00 – 17.30
Söndag 3, 09.00 – 16.00

Grupp T9 År 3 – våren 2018

Januari

Klientarbete/teori, Mona Eriksson
Fredag 19, 13.00 – 20.30

Klientarbete under handledning 2. Ansvarig handledare: Nina-Ch Ericsdotter
Lördag 20, 09.00 – 17.30
Söndag 21, 09.00 – 16.00

Februari

Att börja med klienter, Fredrik Lundh & Mona Eriksson
Fredag 23, 09.00 – 12.00

Klientarbete/teori, Angelika Dilschmann
Fredag 23, 13.00 – 20.30

Klientarbete under, handledning 3. Ansvarig handledare: Nina-Ch Ericsdotter
Lördag 24, 09.00 – 17.30
Söndag 25, 09.00 – 16.00

Mars

April

Klientarbete/teori, Angelika Dilschmann
Fredag 13, 13.00 – 20.30

Klientarbete under handledning 4. Ansvarig handledare: Nina-Ch Ericsdotter
Lördag 14, 09.00 – 17.30
Söndag 15, 09.00 – 16.00

Grupprocess, Åke Chadell
Måndag 16, 09.00 – 17.00

Maj

Klientarbete/teori, Angelika Dilschmann
Fredag 18, 13.00 – 20.30

Klientarbete under handledning 5. Ansvarig handledare: Nina-Ch Ericsdotter
Lördag 19, 09.00 – 17.30
Söndag 20, 09.00 – 16.00

Juni

OBS! PsykosyntesAkademin förbehåller sig rätten att vid oförutsedda händelser utanför vår kontroll ersätta namngiven lärare med annan lärare samt att ändra datum (och tider) för kurshelger.

Grupp T9 – År 4, T-linjens andra år

Grupp T9 År 4 – hösten 2018

Juli

Augusti

September

Översikt över året, Mona Eriksson
Fredag 7, 09.00 – 12.00

Existentiella teman, Giel Luichjes
Fredag 7, 13.00 – 20.30
Lördag 8, 09.00 – 17.30
Söndag 9, 09.00 – 16.00

Oktober

Den terapeutiska relationen, Angelika Dilschmann
Fredag 5, 13.00 – 20.30
Lördag 6, 09.00 – 17.30
Söndag 7, 09.00 – 16.00

November

Att arbeta med den transpersonella dimensionen, Linda Thörn Elliott
Fredag 23, 13.00 – 20.30
Lördag 24, 09.00 – 17.30
Söndag 25, 09.00 – 17.30
Måndag 26, 09.00 – 16.00

December

Visualisering och symbolarbete, Åke Chadell
Fredag 30/11, 13.00 – 20.30
Lördag 1/12, 09.00 – 17.30
Söndag 2/12, 09.00 – 16.00

Grupp T9 År 4 – våren 2019

Januari

Psykopatologi och diagnostik, del 1, Fredrik Lundh
Lördag 19, 09.00 – 17.30
Söndag 20, 09.00 – 16.00

Februari

Psykopatologi och diagnostik, del 2, Fredrik Lundh
Fredag 8, 13.00 – 20.30
Lördag 9, 09.00 – 17.30
Söndag 10, 09.00 – 16.00

Mars

Familjesystem, Alannah Tandy Pilbrow
Fredag 15, 13.00 – 20.30,
Lördag 16, 09.00 – 17.30
Söndag 17, 09.00 – 16.00

April

Psykosyntes och psykopatologi, Andrea Bocconi
Fredag 12, 13.00 – 20.30
Lördag 13, 09.00 – 17.30
Söndag 14, 09.00 – 16.00

Maj

Att arbeta med sex och sexualitet i terapirummet, Giel Luichjes
Fredag 10, 13.00 – 20.30
Lördag 11, 09.00 – 17.30
Söndag 12, 09.00 – 16.00

 

Juni

Från delpersonligheter till avidentifiering till syntes, Andrea Bocconi
Fredag 14, 13.00 – 20.30
Lördag 15, 09.00 – 17.30
Söndag 16, 09.00 – 16.00

OBS! PsykosyntesAkademin förbehåller sig rätten att vid oförutsedda händelser utanför vår kontroll ersätta namngiven lärare med annan lärare samt att ändra datum (och tider) för kurshelger.